Volgens het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) mogen gebouwen in de Vlaamse Rand in principe maar twee bouwlagen hebben. Maar om tegemoet te komen aan de hoge vraag naar (betaalbare) woningen in de Vlaamse rand wil Vlaams minister Philippe Muyters afwijkingen op het aantal bouwlagen "op een gecontroleerde manier toelaten". Gemeenten zullen dus kunnen afwijken van de regel van maximaal twee bouwlagen. Volgens minister Muyters moeten de mensen nu niet vrezen dat er plots overal hoogbouw zal opduiken. "Gemiddeld zal het in die specifieke gebieden om 1 of 2 bouwlagen extra gaan. De omzendbrief zal geen aardverschuiving in het landschap veroorzaken", aldus Muyters. Collega-minister Bourgeois wijst er ook op dat de extra bouwlagen zullen moeten voldoen aan de criteria van het decreet Wonen in Eigen Streek. "Dit zorgt ervoor dat de mensen die een band hebben met de streek gemakkelijker in de Vlaamse Rand zullen kunnen blijven wonen, zodat het Vlaamse karakter van de Rand behouden blijft", aldus Bourgeois. (DRM)

Volgens het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) mogen gebouwen in de Vlaamse Rand in principe maar twee bouwlagen hebben. Maar om tegemoet te komen aan de hoge vraag naar (betaalbare) woningen in de Vlaamse rand wil Vlaams minister Philippe Muyters afwijkingen op het aantal bouwlagen "op een gecontroleerde manier toelaten". Gemeenten zullen dus kunnen afwijken van de regel van maximaal twee bouwlagen. Volgens minister Muyters moeten de mensen nu niet vrezen dat er plots overal hoogbouw zal opduiken. "Gemiddeld zal het in die specifieke gebieden om 1 of 2 bouwlagen extra gaan. De omzendbrief zal geen aardverschuiving in het landschap veroorzaken", aldus Muyters. Collega-minister Bourgeois wijst er ook op dat de extra bouwlagen zullen moeten voldoen aan de criteria van het decreet Wonen in Eigen Streek. "Dit zorgt ervoor dat de mensen die een band hebben met de streek gemakkelijker in de Vlaamse Rand zullen kunnen blijven wonen, zodat het Vlaamse karakter van de Rand behouden blijft", aldus Bourgeois. (DRM)