De studie door het federale Planbureau, het Vlaamse VITO en het Waalse ICEDD kwam er op vraag van de vier Belgische energieministers. Zij vroegen naar de haalbaarheid en de impact van een transformatie van het Belgische energiesysteem naar 100 procent hernieuwbare energie tegen 2050. "Hoewel zo'n transformatie op het eerste zicht wel zeer ambitieus kan lijken", blijkt de omslag wel degelijk "technisch haalbaar" en "doenbaar", besluiten de wetenschappers. Ze hielden verschillende scenario's tegen het licht, waaronder extra energie uit wind, zon, biomassa en via import. Er zijn echter aanzienlijke investeringskosten aan verbonden. Zo zal hoe dan ook getimmerd moeten worden aan de productie-installaties, de opslagcapaciteit, het elektriciteitsnet en de technologieën aan de vraagzijde, wat meteen ook de nodige kosten in onderzoek en ontwikkeling meebrengt. "We kunnen stellen dat tegen 2050 300 tot 400 miljard euro aan investeringen zullen nodig zijn", luidt het. Maar de omschakeling brengt uiteraard ook iets op, bijvoorbeeld door het wegvallen van de import van dure olie. Bovendien - en dat zit nog niet in de cijfers - vallen ook de vermeden schadekosten door een lagere CO2-uitstoot weg. Zelfs gecombineerd met de extra energiesysteemkosten zou dat in bepaalde scenario's een netto-effect van 10 miljard euro per jaar kunnen opleveren. Tot slot verwachten de onderzoekers ook extra jobs. Tegen 2030 zou al sprake zijn van 20.000 tot 60.000 extra voltijdse arbeidsplaatsen, al dan niet in ons land. Belangrijk in dat opzicht is wel dat België snel in gang schiet. (SOEREN BIDSTRUP)

De studie door het federale Planbureau, het Vlaamse VITO en het Waalse ICEDD kwam er op vraag van de vier Belgische energieministers. Zij vroegen naar de haalbaarheid en de impact van een transformatie van het Belgische energiesysteem naar 100 procent hernieuwbare energie tegen 2050. "Hoewel zo'n transformatie op het eerste zicht wel zeer ambitieus kan lijken", blijkt de omslag wel degelijk "technisch haalbaar" en "doenbaar", besluiten de wetenschappers. Ze hielden verschillende scenario's tegen het licht, waaronder extra energie uit wind, zon, biomassa en via import. Er zijn echter aanzienlijke investeringskosten aan verbonden. Zo zal hoe dan ook getimmerd moeten worden aan de productie-installaties, de opslagcapaciteit, het elektriciteitsnet en de technologieën aan de vraagzijde, wat meteen ook de nodige kosten in onderzoek en ontwikkeling meebrengt. "We kunnen stellen dat tegen 2050 300 tot 400 miljard euro aan investeringen zullen nodig zijn", luidt het. Maar de omschakeling brengt uiteraard ook iets op, bijvoorbeeld door het wegvallen van de import van dure olie. Bovendien - en dat zit nog niet in de cijfers - vallen ook de vermeden schadekosten door een lagere CO2-uitstoot weg. Zelfs gecombineerd met de extra energiesysteemkosten zou dat in bepaalde scenario's een netto-effect van 10 miljard euro per jaar kunnen opleveren. Tot slot verwachten de onderzoekers ook extra jobs. Tegen 2030 zou al sprake zijn van 20.000 tot 60.000 extra voltijdse arbeidsplaatsen, al dan niet in ons land. Belangrijk in dat opzicht is wel dat België snel in gang schiet. (SOEREN BIDSTRUP)