De mobiliteitsorganisaties zijn ontgoocheld over de ontwerptekst van het regeringsvoorstel betreffende het mobiliteitsbudget dat door SD Worx werd uitgewerkt. Het huidige ontwerp dekt de lading niet meer, vandaar dat men beter kan spreken van een 'inruilvergoeding voor de bedrijfswagen', klinkt het bij de organisaties, die spreken van een gemiste kans. Ze vragen dan ook dringend overleg en een bijsturing of amendering van het huidige ontwerp.

"De werkgevers die in hun bedrijf een duurzaam toekomstgericht multimodaal mobiliteitsmanagement willen gaan voeren, krijgen hiervoor geen sturend federaal werkinstrument. Een totaal gemiste kans want het overschaduwt en hypothekeert zelfs de ambitieuze gewestelijke en lokale mobiliteitsplannen voor de komende jaren", zo luidt het in een gezamenlijke persmededeling van Febiac, Renta, Traxio, VAB en Touring.

Deze inruilvergoeding zal op geen enkel vlak een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen en de vermindering van de economische kosten van files

"Het huidige voorstel beperkt zich tot het omzetten van de bedrijfswagen naar een cashvergoeding op basis van de catalogusprijs van het voertuig, onder aftrek van het voordeel alle aard, zonder enige verplichting voor de begunstigde om dat bedrag te besteden aan een alternatief voor de wagen. Er zal vooral fiscaal geoptimaliseerd worden zonder enige bekommernis over de mobiliteitskeuze. Een gemiste kans".

"Deze inruilvergoeding zal op geen enkel vlak een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen en de vermindering van de economische kosten van files", staat er nog te lezen.

De organisaties halen een recente studie aan van het studiebureau Traject waaruit blijkt dat een mobiliteitsbudget dat voorziet in een brede mix van duurzame vervoersalternatieven, en dat geïntegreerd wordt binnen een ruimer bedrijfsvervoerplan, tot 15 procent van de autoverplaatsingen kan verminderen.

De sociale partners zijn eveneens tegen een volledige omzetting van de bedrijfswagen in loon. Zij willen werknemers de kans geven hun auto om te wisselen voor een kleiner exemplaar, met daarbovenop een abonnement op het openbaar vervoer. Het voorstel van SD Worx gaat daar dus lijnrecht tegen in. Werknemers kunnen enkel hun auto inruilen voor een cashvergoeding. Mengvormen, zoals de keuze voor een kleinere auto en een abonnement op de trein, zijn uitgesloten.

Volgens SD Worx moet worden bereikt dat de werknemer niet meer louter en alleen omwille van het voordelige sociale en fiscale statuut de bedrijfswagen gebruikt. "Een financiële prikkel is de enige aansporing die aan de werknemers kan worden gegeven om hun wagen vrijwillig niet te gebruiken", zegt de consultant, die daarom voorstelt de cashvergoeding op dezelfde gunstige manier als de bedrijfswagens te belasten.

De federale meerderheidspartijen bespreken momenteel het voorstel. Zeker de liberale partijen zijn grote voorstanders van de cashvergoeding. CD&V neigt eerder naar het voorstel van de sociale partners.

De mobiliteitsorganisaties zijn ontgoocheld over de ontwerptekst van het regeringsvoorstel betreffende het mobiliteitsbudget dat door SD Worx werd uitgewerkt. Het huidige ontwerp dekt de lading niet meer, vandaar dat men beter kan spreken van een 'inruilvergoeding voor de bedrijfswagen', klinkt het bij de organisaties, die spreken van een gemiste kans. Ze vragen dan ook dringend overleg en een bijsturing of amendering van het huidige ontwerp."De werkgevers die in hun bedrijf een duurzaam toekomstgericht multimodaal mobiliteitsmanagement willen gaan voeren, krijgen hiervoor geen sturend federaal werkinstrument. Een totaal gemiste kans want het overschaduwt en hypothekeert zelfs de ambitieuze gewestelijke en lokale mobiliteitsplannen voor de komende jaren", zo luidt het in een gezamenlijke persmededeling van Febiac, Renta, Traxio, VAB en Touring. "Het huidige voorstel beperkt zich tot het omzetten van de bedrijfswagen naar een cashvergoeding op basis van de catalogusprijs van het voertuig, onder aftrek van het voordeel alle aard, zonder enige verplichting voor de begunstigde om dat bedrag te besteden aan een alternatief voor de wagen. Er zal vooral fiscaal geoptimaliseerd worden zonder enige bekommernis over de mobiliteitskeuze. Een gemiste kans". "Deze inruilvergoeding zal op geen enkel vlak een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen en de vermindering van de economische kosten van files", staat er nog te lezen. De organisaties halen een recente studie aan van het studiebureau Traject waaruit blijkt dat een mobiliteitsbudget dat voorziet in een brede mix van duurzame vervoersalternatieven, en dat geïntegreerd wordt binnen een ruimer bedrijfsvervoerplan, tot 15 procent van de autoverplaatsingen kan verminderen.De sociale partners zijn eveneens tegen een volledige omzetting van de bedrijfswagen in loon. Zij willen werknemers de kans geven hun auto om te wisselen voor een kleiner exemplaar, met daarbovenop een abonnement op het openbaar vervoer. Het voorstel van SD Worx gaat daar dus lijnrecht tegen in. Werknemers kunnen enkel hun auto inruilen voor een cashvergoeding. Mengvormen, zoals de keuze voor een kleinere auto en een abonnement op de trein, zijn uitgesloten.Volgens SD Worx moet worden bereikt dat de werknemer niet meer louter en alleen omwille van het voordelige sociale en fiscale statuut de bedrijfswagen gebruikt. "Een financiële prikkel is de enige aansporing die aan de werknemers kan worden gegeven om hun wagen vrijwillig niet te gebruiken", zegt de consultant, die daarom voorstelt de cashvergoeding op dezelfde gunstige manier als de bedrijfswagens te belasten.De federale meerderheidspartijen bespreken momenteel het voorstel. Zeker de liberale partijen zijn grote voorstanders van de cashvergoeding. CD&V neigt eerder naar het voorstel van de sociale partners.