Het chemieconcern Ineos wil in de Antwerpse haven investeren in nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Het gaat om een van de grootste chemie-investeringen in de Antwerpse haven in decennia. Voor de realisatie van de twee installaties moet volgens de plannen 56 ha aan bos verdwijnen. In november van vorig jaar kreeg Ineos al een omgevingsvergunning van de deputatie Antwerpen voor voorbereidende werken voor 'Project One'. In december werd door natuurverenigingen beroep aangetekend tegen de plannen, waarna het dossier verschoof naar het Vlaamse niveau.

Na een (voorwaardelijk) gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir op 28 oktober de bewuste omgevingsvergunning toegekend. 'Aangezien het terrein gelegen is in havengebied, bestemd voor industrie, kan wel degelijk ontbost worden om deze extra economische activiteiten mogelijk te maken', oordeelde de N-VA-minister.

Na de beslissing van Demir zijn veertien verenigingen een spoedprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestart. In zijn arrest oordeelt de raad dat de spoedprocedure verantwoord is omdat de ontbossingswerken snel van start kunnen gaan. De raad beslist inhoudelijk ook om de vergunning te schorsen. 'Op basis van een kort eerste onderzoek stelt de Raad vast dat de beoordeling van de milieueffecten in het milieueffectenrapport (Project-MER) voor de aangevraagde ontbossing (fase 1) geen voldoende globale beoordeling bevat van de milieueffecten die het totaalproject kan veroorzaken', zo staat te lezen in een persbericht van de raad.

In een eerste reactie zegt het kabinet-Demir dat ze de uitspraak ten gronde afwachten.

Het chemieconcern Ineos wil in de Antwerpse haven investeren in nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Het gaat om een van de grootste chemie-investeringen in de Antwerpse haven in decennia. Voor de realisatie van de twee installaties moet volgens de plannen 56 ha aan bos verdwijnen. In november van vorig jaar kreeg Ineos al een omgevingsvergunning van de deputatie Antwerpen voor voorbereidende werken voor 'Project One'. In december werd door natuurverenigingen beroep aangetekend tegen de plannen, waarna het dossier verschoof naar het Vlaamse niveau. Na een (voorwaardelijk) gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir op 28 oktober de bewuste omgevingsvergunning toegekend. 'Aangezien het terrein gelegen is in havengebied, bestemd voor industrie, kan wel degelijk ontbost worden om deze extra economische activiteiten mogelijk te maken', oordeelde de N-VA-minister. Na de beslissing van Demir zijn veertien verenigingen een spoedprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestart. In zijn arrest oordeelt de raad dat de spoedprocedure verantwoord is omdat de ontbossingswerken snel van start kunnen gaan. De raad beslist inhoudelijk ook om de vergunning te schorsen. 'Op basis van een kort eerste onderzoek stelt de Raad vast dat de beoordeling van de milieueffecten in het milieueffectenrapport (Project-MER) voor de aangevraagde ontbossing (fase 1) geen voldoende globale beoordeling bevat van de milieueffecten die het totaalproject kan veroorzaken', zo staat te lezen in een persbericht van de raad. In een eerste reactie zegt het kabinet-Demir dat ze de uitspraak ten gronde afwachten.