De proceswaters in Zwijndrecht mogen, na het besluit van de Omgevingsinspectie, niet langer afgevoerd worden naar de waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein van 3M, maar moeten verwerkt worden volgens de beste beschikbare technieken.

Dat liet het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weten.

Tegelijk wordt het bedrijf onder verhoogd toezicht geplaatst waarbij wekelijkse staalnames ter beschikking komen van de Omgevingsinspectie. 3M mag de vermelde bedrijfsprocessen, ook zonder lozing, niet opstarten zonder minstens twee weken voorafgaand aan de opstart de Omgevingsinspectie daarvan op de hoogte te stellen. Het bedrijf moet voor de volledige duur van elke productiecyclus van deze processen een gedetailleerde inventaris bijhouden van de geproduceerde en opgevangen hoeveelheden proceswater.

De veiligheidsmaatregel blijft gelden tot het bedrijf kan aantonen dat de nodige maatregelen zijn getroffen om de aanwezigheid van de stoffen PFBSA, MeFBSA en MeFBSAA in het bedrijfsafvalwater op het bedrijfsterrein in te perken tot een aanvaardbaar niveau.

Vrijdag werd ook het parket van Antwerpen geïnformeerd over alle bevindingen via een proces-verbaal. Het bedrijf werd ook aangemaand om een omgevingsvergunningsprocedure op te starten.

FFBSA behoort tot de PFAS-familie. 3M stelt dat de geloosde hoeveelheden minimaal zijn, maar de Omgevingsinspectie heeft daar duidelijk twijfels bij.

'Niet gemanipuleerd'

Het Amerikaanse bedrijf 3M ontkent in een reactie dat het in zijn fabriek in Zwijndrecht afvalwater heeft gemanipuleerd om tot lagere PFAS- en andere waarden te komen. '3M manipuleert haar afvalwater niet en heeft dit ook nooit in het verleden gedaan', klinkt het. 'Wij ontkennen elke bewering die anders doet vermoeden.'

'We hebben reeds veel geïnvesteerd in ons afvalwaterzuiveringssysteem en blijven investeren zodat de concentraties in ons gezuiverd afvalwater steeds dalen', werpt 3M op in een reactie. 'Onze gegevens geven duidelijk aan dat deze investeringen resulteren in een verdere verbetering van de kwaliteit van het gezuiverd afvalwater. In de volgende maanden en jaren blijven we nog verder investeren in bijkomende technologieën. We hebben deze plannen reeds toegelicht bij de bevoegde autoriteiten.'

Vergunningen

Eerder vrijdag verklaarde advocaat en docent omgevingsrecht Isabelle Larmuseau in het Vlaams Parlement dat de vergunningen van zowel 3M als Oosterweel onwettig verklaard zullen worden.

Chemiebedrijf 3M heeft in september vorig jaar een nieuwe, voortaan eeuwigdurende, vergunning gekregen.

Bij het Oosterweelproject, dat gedeeltelijk door vervuilde grond loopt, is er volgens de docente 'lichtzinnig met het milieu omgesprongen'.

De proceswaters in Zwijndrecht mogen, na het besluit van de Omgevingsinspectie, niet langer afgevoerd worden naar de waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein van 3M, maar moeten verwerkt worden volgens de beste beschikbare technieken. Dat liet het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weten.Tegelijk wordt het bedrijf onder verhoogd toezicht geplaatst waarbij wekelijkse staalnames ter beschikking komen van de Omgevingsinspectie. 3M mag de vermelde bedrijfsprocessen, ook zonder lozing, niet opstarten zonder minstens twee weken voorafgaand aan de opstart de Omgevingsinspectie daarvan op de hoogte te stellen. Het bedrijf moet voor de volledige duur van elke productiecyclus van deze processen een gedetailleerde inventaris bijhouden van de geproduceerde en opgevangen hoeveelheden proceswater. De veiligheidsmaatregel blijft gelden tot het bedrijf kan aantonen dat de nodige maatregelen zijn getroffen om de aanwezigheid van de stoffen PFBSA, MeFBSA en MeFBSAA in het bedrijfsafvalwater op het bedrijfsterrein in te perken tot een aanvaardbaar niveau. Vrijdag werd ook het parket van Antwerpen geïnformeerd over alle bevindingen via een proces-verbaal. Het bedrijf werd ook aangemaand om een omgevingsvergunningsprocedure op te starten.FFBSA behoort tot de PFAS-familie. 3M stelt dat de geloosde hoeveelheden minimaal zijn, maar de Omgevingsinspectie heeft daar duidelijk twijfels bij. Het Amerikaanse bedrijf 3M ontkent in een reactie dat het in zijn fabriek in Zwijndrecht afvalwater heeft gemanipuleerd om tot lagere PFAS- en andere waarden te komen. '3M manipuleert haar afvalwater niet en heeft dit ook nooit in het verleden gedaan', klinkt het. 'Wij ontkennen elke bewering die anders doet vermoeden.''We hebben reeds veel geïnvesteerd in ons afvalwaterzuiveringssysteem en blijven investeren zodat de concentraties in ons gezuiverd afvalwater steeds dalen', werpt 3M op in een reactie. 'Onze gegevens geven duidelijk aan dat deze investeringen resulteren in een verdere verbetering van de kwaliteit van het gezuiverd afvalwater. In de volgende maanden en jaren blijven we nog verder investeren in bijkomende technologieën. We hebben deze plannen reeds toegelicht bij de bevoegde autoriteiten.' Eerder vrijdag verklaarde advocaat en docent omgevingsrecht Isabelle Larmuseau in het Vlaams Parlement dat de vergunningen van zowel 3M als Oosterweel onwettig verklaard zullen worden.Chemiebedrijf 3M heeft in september vorig jaar een nieuwe, voortaan eeuwigdurende, vergunning gekregen. Bij het Oosterweelproject, dat gedeeltelijk door vervuilde grond loopt, is er volgens de docente 'lichtzinnig met het milieu omgesprongen'.