Bij de federale ombudsman kan je terecht met klachten over de federale administraties. Eigenlijk gaat het om twee ombudsmannen: de Nederlandstalige David Baele en de Franstalige Jérôme Aass. Steeds meer mensen doen een beroep op de ombudsman. In 2020 opende hij 7.544 nieuwe dossiers. Dat zijn er 10 procent meer dan in 2019 en 20 procent meer dan een jaar voordien. De toename heeft vooral te maken met de coronacrisis. Meer mensen kwamen daardoor immers in contact met de overheidsdiensten. Burgers maakten zich vorig jaar vooral zorgen over de te lange tijd die overheidsdiensten vaak nodig hebben om op hun vragen te antwoorden. In 85 procent van de gegronde klachten kon de ombudsman een oplossing vinden. Klachten over sociale zaken vormen traditioneel een groot aandeel van de klachten bij de ombudsman. In 2020 toonde dat cijfer een forse groei. Dat heeft vrijwel volledig te maken met de bijna 1.300 klachten over de werkloosheidsuitkeringen - een gevolg van de tijdelijke werkloosheid die de regering bij het begin van de pandemie invoerde om de economische schok van de crisis te dempen. Veel mensen dienden hun aanvraag in bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. De meeste klachten slaan dan ook op die instelling, al steeg ook het aantal klachten over de vakbonden, die ook fungeerden als uitbetalingsinstelling. Wel is het zo dat driekwart van de klachten via bemiddeling werd afgesloten. Ombudsman Baele waarschuwt nog dat door de coronacrisis de toegankelijkheid van de openbare diensten enorm onder druk staat. Fysiek contact is onmogelijk geworden en veel procedures verlopen nu online. "De digitalisering heeft de procedures voor sommigen vergemakkelijkt, maar is voor anderen een drempel voor de toegang tot hun rechten geworden. Ze versterkt ook bepaalde ongelijkheden", aldus Baele. Een belangrijke aanbeveling van de ombudsman blijft dan ook dat de overheid aandacht moet hebben voor de toegankelijkheid van haar dienstverlening en voor kwetsbare groepen. (Belga)

Bij de federale ombudsman kan je terecht met klachten over de federale administraties. Eigenlijk gaat het om twee ombudsmannen: de Nederlandstalige David Baele en de Franstalige Jérôme Aass. Steeds meer mensen doen een beroep op de ombudsman. In 2020 opende hij 7.544 nieuwe dossiers. Dat zijn er 10 procent meer dan in 2019 en 20 procent meer dan een jaar voordien. De toename heeft vooral te maken met de coronacrisis. Meer mensen kwamen daardoor immers in contact met de overheidsdiensten. Burgers maakten zich vorig jaar vooral zorgen over de te lange tijd die overheidsdiensten vaak nodig hebben om op hun vragen te antwoorden. In 85 procent van de gegronde klachten kon de ombudsman een oplossing vinden. Klachten over sociale zaken vormen traditioneel een groot aandeel van de klachten bij de ombudsman. In 2020 toonde dat cijfer een forse groei. Dat heeft vrijwel volledig te maken met de bijna 1.300 klachten over de werkloosheidsuitkeringen - een gevolg van de tijdelijke werkloosheid die de regering bij het begin van de pandemie invoerde om de economische schok van de crisis te dempen. Veel mensen dienden hun aanvraag in bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. De meeste klachten slaan dan ook op die instelling, al steeg ook het aantal klachten over de vakbonden, die ook fungeerden als uitbetalingsinstelling. Wel is het zo dat driekwart van de klachten via bemiddeling werd afgesloten. Ombudsman Baele waarschuwt nog dat door de coronacrisis de toegankelijkheid van de openbare diensten enorm onder druk staat. Fysiek contact is onmogelijk geworden en veel procedures verlopen nu online. "De digitalisering heeft de procedures voor sommigen vergemakkelijkt, maar is voor anderen een drempel voor de toegang tot hun rechten geworden. Ze versterkt ook bepaalde ongelijkheden", aldus Baele. Een belangrijke aanbeveling van de ombudsman blijft dan ook dat de overheid aandacht moet hebben voor de toegankelijkheid van haar dienstverlening en voor kwetsbare groepen. (Belga)