Maandag had het openbaar ministerie nog een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel gevorderd.

Uit het verslag van de gerechtsdeskundigen blijkt dat de bestuurder van de P-trein voorbij een rood sein gereden zou zijn. De man zelf betwist dat en vraagt de vrijspraak maar volgens het openbaar ministerie is er geen reden om aan die vaststelling van de deskundigen te twijfelen.

Maandag had advocaat-generaal Ramaekers zich nog streng getoond voor de bestuurder en hem een gebrek empathie verweten. 'Ik heb me daarin vergist', sprak de magistrate. 'Ik had enkel een beeld van hem op basis van het dossier, maar dat is na de zittingen van de voorbije week bijgesteld.'

De magistrate blijft erbij dat de bestuurder door een rood sein is gereden maar volgt nu de verdediging als die zegt dat moet gekeken worden naar wie de grootste fout heeft begaan, de bestuurder of de rechtspersonen NMBS en Infrabel. Als de zwaarste fout bij die laatsten ligt, kan de rechtbank de bestuurder wel nog schuldig verklaren maar de bestuurder geen straf meer opleggen.

Tegenover Infrabel en de NMBS toonde het openbaar ministerie zich wel nog steeds streng: 'Als we hen moeten geloven was alles op het spoor die dag in Buizingen veilig en zijn de negentien slachtoffers in alle veiligheid omgekomen.'