In een interview in De Standaard zei VOKA-voorzitter Wouter De Geest dat de kwaliteit van de economische projecten, en niet territoriale of andere verdeelsleutels, het enige criterium zou mogen zijn voor de toewijzing van de ruim 5 miljard euro die België uit het Europese coronaherstelfonds ontvangt. In theorie, vervolgde De Geest, zou het dus heel goed mogelijk moeten zijn dat de volledige 5 miljard naar Vlaanderen gaat, als daar de meest veelbelovende en toekomstgerichte economische initiatieven te vinden zouden zijn.
...

In een interview in De Standaard zei VOKA-voorzitter Wouter De Geest dat de kwaliteit van de economische projecten, en niet territoriale of andere verdeelsleutels, het enige criterium zou mogen zijn voor de toewijzing van de ruim 5 miljard euro die België uit het Europese coronaherstelfonds ontvangt. In theorie, vervolgde De Geest, zou het dus heel goed mogelijk moeten zijn dat de volledige 5 miljard naar Vlaanderen gaat, als daar de meest veelbelovende en toekomstgerichte economische initiatieven te vinden zouden zijn. Om aanspraak te kunnen maken op die Europese fondsen moet ons land in april een economisch herstelplan indienen bij de Europese Commissie. Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) moet in dat plan de desiderata van de verschillende Belgische beleidsniveaus zien te verzoenen met Europese eisen op het vlak van zaken als digitalisering en groene transitie. Zo'n intra-Belgische deal over de verdeling van het Europese manna belooft echt geen sinecure te worden. Olivier de Wasseige, die spreekt namens de Waalse bedrijfswereld, noemt de redenering van zijn Vlaamse evenknie aan de telefoon alvast 'bijzonder'. 'Om te beginnen hanteren we in een federaal land als België verdeelsleutels in dit soort dossiers', zegt De Wasseige. 'Wouter De Geest zegt dat gewoon de beste projecten in aanmerking moeten komen voor financiële steun. Maar De Geest vergeet dat het coronaherstelplan dat Europa heeft uitgewerkt, uitgerekend een plan is voor territoria, nationale of regionale, en dat heel België economisch te lijden heeft gehad onder de coronacrisis. Of denkt hij soms dat Wallonië geen last heeft van de crisis?' Misschien bedoelde de VOKA-voorzitter dat de Europese middelen moeten worden ingezet waar hun economische impact en de kansen op succes potentieel het grootst zijn? Ook daar is De Wasseige het niet mee eens. 'Wij staan economisch weliswaar niet op hetzelfde niveau als Vlaanderen, maar we hebben in Wallonië ook heel bloeiende, moderne bedrijfstakken, bijvoorbeeld op het gebied van de biotechnologie of duurzame energie. Alsof alleen Vlaanderen mooie projecten aan Europa zou kunnen voorleggen!' De Vlaamse regering pleit er dan weer voor om het Europese geld te verdelen a rato van het aandeel van elke regio in het Belgische bruto binnenlands product, waardoor Vlaanderen recht zou hebben op circa 3 van de 5 miljard euro. 'Wij bedrijven geen politiek, over de precieze verdeelsleutel moeten de politici beslissen', aldus de UWE-baas. 'Maar ook andere parameters kunnen een rol spelen. Belangrijk is dat de middelen evenwichtig worden verdeeld tussen de regio's. En sowieso zal de Waalse industrie met solide projecten voor de dag komen.'