Dalli, die bevoegd was voor Volksgezondheid, nam ontslag uit de Commissie nadat hij door voorzitter José Manuel Barroso geconfronteerd was geworden met een onderzoeksrapport dat zijn naam in verband bracht met een poging tot omkoping. Later doken geruchten op dat OLAF, dat het rapport schreef, bewijsmateriaal had gefingeerd om Dalli in diskrediet te brengen. Directeur-generaal Giovanni Kessler zou daar zelf een belangrijke rol bij gespeeld hebben. Vandaag haalde de Italiaan zwaar uit naar de berichtgeving over de zaak. "Die was vaak zeer eenzijdig en gewoon fout", zei hij. "Er werd bijvoorbeeld geschreven dat OLAF verkeerde bewijzen zou hebben aangebracht, alleen maar om de Commissie te misleiden. Maar in het uiteindelijke rapport van ons toezichthoudend comité", beweerde Kessler, "staat duidelijk dat we dat niet gedaan hebben. Geen enkel medium heeft daarna zijn fouten rechtgezet door gewoon de waarheid te vertellen." Het ergste, ging hij verder, is dat net door die foutieve berichtgeving zijn positie in vraag wordt gesteld. "Dat is meer dan oneerlijk." Kessler beweert dat de zaak - waarover hij volgende woensdag op de rooster gelegd wordt in het Europees Parlement - het vertrouwen in OLAF niet geschaad heeft. Het antifraudebureau heeft zelfs aan geloofwaardigheid gewonnen, maakt hij zich sterk. Het bewijs dat hij daarvoor aandraagt, is het aantal klachten dat in 2012 bij OLAF werd neergelegd. "Met 1.264 meldingen stegen de zaken die we onderzochten in vergelijking met 2011 met twintig procent." (Belga)

Dalli, die bevoegd was voor Volksgezondheid, nam ontslag uit de Commissie nadat hij door voorzitter José Manuel Barroso geconfronteerd was geworden met een onderzoeksrapport dat zijn naam in verband bracht met een poging tot omkoping. Later doken geruchten op dat OLAF, dat het rapport schreef, bewijsmateriaal had gefingeerd om Dalli in diskrediet te brengen. Directeur-generaal Giovanni Kessler zou daar zelf een belangrijke rol bij gespeeld hebben. Vandaag haalde de Italiaan zwaar uit naar de berichtgeving over de zaak. "Die was vaak zeer eenzijdig en gewoon fout", zei hij. "Er werd bijvoorbeeld geschreven dat OLAF verkeerde bewijzen zou hebben aangebracht, alleen maar om de Commissie te misleiden. Maar in het uiteindelijke rapport van ons toezichthoudend comité", beweerde Kessler, "staat duidelijk dat we dat niet gedaan hebben. Geen enkel medium heeft daarna zijn fouten rechtgezet door gewoon de waarheid te vertellen." Het ergste, ging hij verder, is dat net door die foutieve berichtgeving zijn positie in vraag wordt gesteld. "Dat is meer dan oneerlijk." Kessler beweert dat de zaak - waarover hij volgende woensdag op de rooster gelegd wordt in het Europees Parlement - het vertrouwen in OLAF niet geschaad heeft. Het antifraudebureau heeft zelfs aan geloofwaardigheid gewonnen, maakt hij zich sterk. Het bewijs dat hij daarvoor aandraagt, is het aantal klachten dat in 2012 bij OLAF werd neergelegd. "Met 1.264 meldingen stegen de zaken die we onderzochten in vergelijking met 2011 met twintig procent." (Belga)