Het convenant werd op 12 mei 2005 goedgekeurd. De overeenkomst regelt de reclame en het in de handel brengen van alcoholhoudende dranken. Zo bepaalt het onder meer dat "het verboden is om, speciaal aan minderjarigen, alcoholhoudende dranken uit te delen of gratis of tegen een symbolische prijs aan te bieden". En daar wringt volgens OIVO het schoentje. De verbruikersorganisatie klaagt aan dat bepaalde partijen zich niet aan die regel houden. Zo boden de weekbladen Télémoustique en Humo in maart 2010 hun lezers een 6-pack "Tauro"-bier aan. In maart 2011 kregen de lezers van de krant La Dernière Heure in ruil voor een bon een gratis biertje en in september 2011 bood de krant zijn lezers een gratis fles wijn aan. Het OIVO diende drie maal een klacht in bij de Jury voor Ethische Praktijken in de reclame (JEP). De klachten kregen echter geen positief advies met als argument dat die tijdschriften niet speciaal voor minderjarigen, maar wel voor de hele bevolking bestemd zijn. Dat argument overtuigt het OIVO niet en de organisatie heeft daarom beslist "zich gewoonweg terug te trekken uit het convenant". De organisatie pleit voor het invoeren van een wet in plaats van een convenant. De Belgische Brouwers laten weten dat ze de beslissing van OIVO betreuren. "Wij zijn en blijven volledig gekant tegen de verkoop van bier aan min-zestienjarigen, zoals de wet het voorschrijft." (KAV)

Het convenant werd op 12 mei 2005 goedgekeurd. De overeenkomst regelt de reclame en het in de handel brengen van alcoholhoudende dranken. Zo bepaalt het onder meer dat "het verboden is om, speciaal aan minderjarigen, alcoholhoudende dranken uit te delen of gratis of tegen een symbolische prijs aan te bieden". En daar wringt volgens OIVO het schoentje. De verbruikersorganisatie klaagt aan dat bepaalde partijen zich niet aan die regel houden. Zo boden de weekbladen Télémoustique en Humo in maart 2010 hun lezers een 6-pack "Tauro"-bier aan. In maart 2011 kregen de lezers van de krant La Dernière Heure in ruil voor een bon een gratis biertje en in september 2011 bood de krant zijn lezers een gratis fles wijn aan. Het OIVO diende drie maal een klacht in bij de Jury voor Ethische Praktijken in de reclame (JEP). De klachten kregen echter geen positief advies met als argument dat die tijdschriften niet speciaal voor minderjarigen, maar wel voor de hele bevolking bestemd zijn. Dat argument overtuigt het OIVO niet en de organisatie heeft daarom beslist "zich gewoonweg terug te trekken uit het convenant". De organisatie pleit voor het invoeren van een wet in plaats van een convenant. De Belgische Brouwers laten weten dat ze de beslissing van OIVO betreuren. "Wij zijn en blijven volledig gekant tegen de verkoop van bier aan min-zestienjarigen, zoals de wet het voorschrijft." (KAV)