"De gezondheidssituatie in de gevangenissen, net als bij de rest van de bevolking, is opnieuw zorgwekkend", aldus het OIP. De organisatie onderstreept ook de overbevolking in de gevangenissen en wijst op het feit dat Koen Geens, toenmalig minister van Justitie, had aangekondigd om het aantal mensen in de gevangenis te verminderen. Op die manier wordt het makkelijker om de quarantaineregels te handhaven en kunnen besmette gevangenen makkelijker geïsoleerd worden. "Het is daarom van essentieel belang dat de minister de maatregelen hervat met als doel zoveel mogelijk gedetineerden vrij te laten, en op die manier de gezondheidscrisis te beheersen", aldus het OIP. Door de stakingen van de afgelopen dagen hebben heel wat gedetineerden ook geen toegang meer tot hun familie, hulpverleningsdiensten of een advocaat. Het OIP spreekt daarom ook van aanzienlijke schendingen van een aantal basisrechten, zoals bezoek. Tot slot vraagt het observatorium onderzoeksrechters ook om enkel arrestatiebevelen uit te vaardigen als er een absolute noodzaak is voor de openbare veiligheid. Het OIP is een organisatie die als doel heeft het respect van de rechten van gevangenen te bewaken en schendingen van die rechten publiek aan de kaak te stellen. (Belga)

"De gezondheidssituatie in de gevangenissen, net als bij de rest van de bevolking, is opnieuw zorgwekkend", aldus het OIP. De organisatie onderstreept ook de overbevolking in de gevangenissen en wijst op het feit dat Koen Geens, toenmalig minister van Justitie, had aangekondigd om het aantal mensen in de gevangenis te verminderen. Op die manier wordt het makkelijker om de quarantaineregels te handhaven en kunnen besmette gevangenen makkelijker geïsoleerd worden. "Het is daarom van essentieel belang dat de minister de maatregelen hervat met als doel zoveel mogelijk gedetineerden vrij te laten, en op die manier de gezondheidscrisis te beheersen", aldus het OIP. Door de stakingen van de afgelopen dagen hebben heel wat gedetineerden ook geen toegang meer tot hun familie, hulpverleningsdiensten of een advocaat. Het OIP spreekt daarom ook van aanzienlijke schendingen van een aantal basisrechten, zoals bezoek. Tot slot vraagt het observatorium onderzoeksrechters ook om enkel arrestatiebevelen uit te vaardigen als er een absolute noodzaak is voor de openbare veiligheid. Het OIP is een organisatie die als doel heeft het respect van de rechten van gevangenen te bewaken en schendingen van die rechten publiek aan de kaak te stellen. (Belga)