Volgens het regeerakkoord wordt er in deze legislatuur naar gestreefd om alle straffen uit te laten voeren. Maar het OIP stelt zich vragen bij die "versterking van het bestraffingsmodel". "De gevangenissen, die bovendien grotendeels overbevolkt zijn, hebben nog niet bewezen dat ze effectief zijn om het recidivecijfer te verlagen - eerder integendeel", zo stelt de organisatie. Ook wordt er kritiek geuit op het feit dat de regering meer wil inzetten op snelrecht om zaken als straatcriminaliteit, rellen en winkeldiefstallen aan te pakken. "Eerder dan te zoeken naar de oorsprong en de factoren, in de eerste plaats op basis van sociaal-economische gegevens, maakt de regering de keuze om de strafrechtelijke reactie te systematiseren en vooral sneller te laten verlopen", klinkt het. Er wordt tot slot ook gewaarschuwd voor het plan om een systeem van gedeeltelijke toerekeningsvatbaarheid uit te werken. OIP vreest dat dit zal leiden tot een toename van het aantal mensen met psychische problemen in de gevangenissen. (Belga)

Volgens het regeerakkoord wordt er in deze legislatuur naar gestreefd om alle straffen uit te laten voeren. Maar het OIP stelt zich vragen bij die "versterking van het bestraffingsmodel". "De gevangenissen, die bovendien grotendeels overbevolkt zijn, hebben nog niet bewezen dat ze effectief zijn om het recidivecijfer te verlagen - eerder integendeel", zo stelt de organisatie. Ook wordt er kritiek geuit op het feit dat de regering meer wil inzetten op snelrecht om zaken als straatcriminaliteit, rellen en winkeldiefstallen aan te pakken. "Eerder dan te zoeken naar de oorsprong en de factoren, in de eerste plaats op basis van sociaal-economische gegevens, maakt de regering de keuze om de strafrechtelijke reactie te systematiseren en vooral sneller te laten verlopen", klinkt het. Er wordt tot slot ook gewaarschuwd voor het plan om een systeem van gedeeltelijke toerekeningsvatbaarheid uit te werken. OIP vreest dat dit zal leiden tot een toename van het aantal mensen met psychische problemen in de gevangenissen. (Belga)