OHL reageert daarmee op berichtgeving in Het Laatste Nieuws en De Tijd omtrent een voorakkoord tussen de club en het Chinese Shanghai Naisi Investment Management Center. Volgens OHL is er nog geen sprake van een overnameovereenkomst. "Alleen is het zo dat in de loop van de maand januari is gebleken dat er één valabele piste is overgebleven van een aantal potentiële overnamekandidaten. Er werd de voorbije dagen dan ook een voorakkoord gesloten met een Chinese investeringsgroep wat inhoudt dat de onderhandelingen enkel nog met deze groep worden verdergezet", luidt het. De club benadrukt dat het nog maanden kan duren voor een juridisch sluitende overnameovereenkomst kan worden afgesloten. "Zoals reeds meermaals gecommuniceerd in het verleden, is dit de concrete invulling van de beslissing die de Algemene Vergadering van OHL in het voorjaar van 2016 had genomen om de structuur van de club aan te passen aan het veranderende Belgische voetballandschap waarbij investeerders steeds een belangrijkere rol spelen", gaat het verder. "In die context werden de nodige stappen gezet om de voetbalclub OHL onder te brengen in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid." OHL onderstreept verder dat "een eventuele overname enkel tot doel heeft om de sportieve ambities van de club waar te maken en OHL terug te brengen naar 1A. In eender welke constructie zal de werking van de club wat betreft de jeugdopleiding, de sociale werking, het vrouwenvoetbal en de uitbating van het stadion in Leuvense handen blijven", meldt het persbericht. "Het bestuur zal erop toezien dat OHL zijn sociaal maatschappelijke rol in de regio kan blijven vervullen en dat alle financiële verplichtingen correct en stipt worden nagekomen." Gelet op de bestaande engagementen werd de stad Leuven op de hoogte gebracht van het voorakkoord, klinkt het nog. "De club is gebonden aan een strikte geheimhouding doch wenst te benadrukken dat de potentiële overnemer een zeer betrouwbare gesprekspartner is, die garant zal staan dat OHL een blijvende rol kan spelen in het professionele Belgische voetbal. (Belga)

OHL reageert daarmee op berichtgeving in Het Laatste Nieuws en De Tijd omtrent een voorakkoord tussen de club en het Chinese Shanghai Naisi Investment Management Center. Volgens OHL is er nog geen sprake van een overnameovereenkomst. "Alleen is het zo dat in de loop van de maand januari is gebleken dat er één valabele piste is overgebleven van een aantal potentiële overnamekandidaten. Er werd de voorbije dagen dan ook een voorakkoord gesloten met een Chinese investeringsgroep wat inhoudt dat de onderhandelingen enkel nog met deze groep worden verdergezet", luidt het. De club benadrukt dat het nog maanden kan duren voor een juridisch sluitende overnameovereenkomst kan worden afgesloten. "Zoals reeds meermaals gecommuniceerd in het verleden, is dit de concrete invulling van de beslissing die de Algemene Vergadering van OHL in het voorjaar van 2016 had genomen om de structuur van de club aan te passen aan het veranderende Belgische voetballandschap waarbij investeerders steeds een belangrijkere rol spelen", gaat het verder. "In die context werden de nodige stappen gezet om de voetbalclub OHL onder te brengen in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid." OHL onderstreept verder dat "een eventuele overname enkel tot doel heeft om de sportieve ambities van de club waar te maken en OHL terug te brengen naar 1A. In eender welke constructie zal de werking van de club wat betreft de jeugdopleiding, de sociale werking, het vrouwenvoetbal en de uitbating van het stadion in Leuvense handen blijven", meldt het persbericht. "Het bestuur zal erop toezien dat OHL zijn sociaal maatschappelijke rol in de regio kan blijven vervullen en dat alle financiële verplichtingen correct en stipt worden nagekomen." Gelet op de bestaande engagementen werd de stad Leuven op de hoogte gebracht van het voorakkoord, klinkt het nog. "De club is gebonden aan een strikte geheimhouding doch wenst te benadrukken dat de potentiële overnemer een zeer betrouwbare gesprekspartner is, die garant zal staan dat OHL een blijvende rol kan spelen in het professionele Belgische voetbal. (Belga)