De hogere kwaliteit toont zich onder meer in een stijgend aantal mensen die zware ziektes of aandoeningen overleven. Zo sterft bijvoorbeeld nog slechts 4 procent van de gehospitaliseerden binnen de dertig dagen na een hartaanval, tegenover 8 procent in 2000. Ook voor heel wat types kanker zijn de overlevingskansen gegroeid, onder meer dankzij betere opsporingstechnieken en meer doeltreffende behandelingen. Voor chronische ziektes zoals astma en diabetes is echter nog heel wat verbetering mogelijk, met name vanwege de vele nutteloze ziekenhuisopnames en bijhorende kosten die de rekening nodeloos doen aantikken. Het nieuwe OESO-rapport "Health at a Glance 2011" hamert voorts op het belang van het voorkomen van obesitas, wat aan de basis ligt van heel wat chronische aandoeningen. In ruim de helft van de OESO-landen kampt minstens vijftig procent van de inwoners met enige vorm van overgewicht. Het aantal problematisch gevallen verdubbelde of verdrievoudigde bovendien in de meeste landen ten opzichte van de jaren '80. Zo klom het aandeel obese mensen in de VS aan van 15 procent in 1980 tot 34 procent in 2008. In België ging het in 2001 om 12,1 procent, wat tegen 2008 aandikte tot 13,8 procent. (KAV)

De hogere kwaliteit toont zich onder meer in een stijgend aantal mensen die zware ziektes of aandoeningen overleven. Zo sterft bijvoorbeeld nog slechts 4 procent van de gehospitaliseerden binnen de dertig dagen na een hartaanval, tegenover 8 procent in 2000. Ook voor heel wat types kanker zijn de overlevingskansen gegroeid, onder meer dankzij betere opsporingstechnieken en meer doeltreffende behandelingen. Voor chronische ziektes zoals astma en diabetes is echter nog heel wat verbetering mogelijk, met name vanwege de vele nutteloze ziekenhuisopnames en bijhorende kosten die de rekening nodeloos doen aantikken. Het nieuwe OESO-rapport "Health at a Glance 2011" hamert voorts op het belang van het voorkomen van obesitas, wat aan de basis ligt van heel wat chronische aandoeningen. In ruim de helft van de OESO-landen kampt minstens vijftig procent van de inwoners met enige vorm van overgewicht. Het aantal problematisch gevallen verdubbelde of verdrievoudigde bovendien in de meeste landen ten opzichte van de jaren '80. Zo klom het aandeel obese mensen in de VS aan van 15 procent in 1980 tot 34 procent in 2008. In België ging het in 2001 om 12,1 procent, wat tegen 2008 aandikte tot 13,8 procent. (KAV)