Onderwijs en kinderopvang kunnen door die betere integratie de cognitieve capaciteiten, de sociaal-emotionele competenties en de duurzame kennisverwerving van kinderen ten goede komen. Dat is zeker zo voor kinderen uit kwetsbare milieus, stelt de OESO. Dat zou dan ook de sociale mobiliteit in de samenleving doen toenemen. In de 35 OESO-landen werd in 2014 gemiddeld een op de drie kinderen voor een vorm van opvang ingeschreven, meldt het rapport. De cijfers variëren: van minder dan 10 procent in de Tsjechische Republiek, Slovakije en Mexico tot meer dan 50 procent in België, Frankrijk, Noorwegen, Luxemburg, Nederland, IJsland en Denemarken (dat op kop staat met 60 procent). Zeven op de 10 kinderen van ouder dan 3 jaar zijn ingeschreven in het basisonderwijs: meer dan 95 procent in België, Frankrijk, IJsland en Spanje, minder dan 20 procent in Australië, Turkije, Zwitserland en Griekenland. Meer dan de helft van de 35 landen hebben een systeem van geïntegreerde voogdij-overheid (meestal het ministerie van Onderwijs) en geïntegreerde leerprogramma's (Australië, Oostenrijk, Chili, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Zweden, ...) In andere landen, waaronder België, wordt de voogdij verdeeld onder verschillende ministeries. Dat leidt dan tot verschillende normen en leerdoelstellingen. "De systemen die geïntegreerd zijn, die onder het gezag van één minister staan en die programma's hebben opgesteld vanaf een jaar tot bij de intrede in het basisonderwijs, behalen betere resultaten", aldus Eric Charbonnier, een van de auteurs van het rapport. (Belga)

Onderwijs en kinderopvang kunnen door die betere integratie de cognitieve capaciteiten, de sociaal-emotionele competenties en de duurzame kennisverwerving van kinderen ten goede komen. Dat is zeker zo voor kinderen uit kwetsbare milieus, stelt de OESO. Dat zou dan ook de sociale mobiliteit in de samenleving doen toenemen. In de 35 OESO-landen werd in 2014 gemiddeld een op de drie kinderen voor een vorm van opvang ingeschreven, meldt het rapport. De cijfers variëren: van minder dan 10 procent in de Tsjechische Republiek, Slovakije en Mexico tot meer dan 50 procent in België, Frankrijk, Noorwegen, Luxemburg, Nederland, IJsland en Denemarken (dat op kop staat met 60 procent). Zeven op de 10 kinderen van ouder dan 3 jaar zijn ingeschreven in het basisonderwijs: meer dan 95 procent in België, Frankrijk, IJsland en Spanje, minder dan 20 procent in Australië, Turkije, Zwitserland en Griekenland. Meer dan de helft van de 35 landen hebben een systeem van geïntegreerde voogdij-overheid (meestal het ministerie van Onderwijs) en geïntegreerde leerprogramma's (Australië, Oostenrijk, Chili, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Zweden, ...) In andere landen, waaronder België, wordt de voogdij verdeeld onder verschillende ministeries. Dat leidt dan tot verschillende normen en leerdoelstellingen. "De systemen die geïntegreerd zijn, die onder het gezag van één minister staan en die programma's hebben opgesteld vanaf een jaar tot bij de intrede in het basisonderwijs, behalen betere resultaten", aldus Eric Charbonnier, een van de auteurs van het rapport. (Belga)