Cijfers over suïcidepogingen worden in kaart gebracht via opnames in spoedafdelingen enerzijds en door bevolkingsonderzoek anderzijds. Uit het epidemiologische rapport van het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie (Vlesp) blijkt dat 4,2 procent van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder minstens één keer in zijn leven een suïcidepoging heeft ondernomen. Uit cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat zo'n 2 procent van de mannelijke 15 tot 24-jarigen ooit een poging tot zelfdoding ondernam. Bij de vrouwen is dat bijna 3 procent. Hogeschool Odisee erkent dat de cijfers in het persbericht te hoog liggen en excuseert zich. "We passen ook de cijfers meteen aan op de website", laat onderzoeker Alexandre Reynders weten. Nochtans baseerde Odisee zich op cijfers die ze kreeg van het Vlesp. "Daar ging iets mis in de communicatie", licht Reynders toe. Een grafiek van het Vlesp waarop de verdeling van de suïcidepogingen per leeftijdsgroep wordt opgesomd, werd verward met een grafiek die het aandeel suïcidepogers verhoudt tot de voltallige bevolking. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be. (Belga)

Cijfers over suïcidepogingen worden in kaart gebracht via opnames in spoedafdelingen enerzijds en door bevolkingsonderzoek anderzijds. Uit het epidemiologische rapport van het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie (Vlesp) blijkt dat 4,2 procent van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder minstens één keer in zijn leven een suïcidepoging heeft ondernomen. Uit cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat zo'n 2 procent van de mannelijke 15 tot 24-jarigen ooit een poging tot zelfdoding ondernam. Bij de vrouwen is dat bijna 3 procent. Hogeschool Odisee erkent dat de cijfers in het persbericht te hoog liggen en excuseert zich. "We passen ook de cijfers meteen aan op de website", laat onderzoeker Alexandre Reynders weten. Nochtans baseerde Odisee zich op cijfers die ze kreeg van het Vlesp. "Daar ging iets mis in de communicatie", licht Reynders toe. Een grafiek van het Vlesp waarop de verdeling van de suïcidepogingen per leeftijdsgroep wordt opgesomd, werd verward met een grafiek die het aandeel suïcidepogers verhoudt tot de voltallige bevolking. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be. (Belga)