Sinds oktober 2014 heeft de Brusselse federale gerechtelijke politie 78 Syriëstrijders onder de loep genomen en evenveel processen-verbaal opgesteld voor sociale fraude. Veertien personen zouden onterecht voor 64.115,83 euro aan uitkeringen van de RVA ontvangen hebben en 18 personen zouden voor 19.042,21 euro aan kinderbijslag ontvangen hebben waar ze geen recht op hadden. Dat heeft Brussels procureur-generaal Johan Delmulle gemeld in zijn mercuriale.

Vorig jaar kondigde de procureur-generaal in zijn mercuriale het BELFI-project aan, in het kader van hetwelk de Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP) zou nagaan welke Belgische onderdanen die naar Syrië getrokken zijn, hier nog werkloosheids-, OCMW- of ziekteuitkeringen of kindergeld genoten. Terzelfdertijd zouden ook een aantal vzw's die een rol zouden gespeeld hebben bij het ronselen van Syriëstrijders, onder de loep genomen worden.

Uitkeringen intrekken

"Het project is in oktober 2014 van start gegaan", zei de procureur-generaal, "en tot nu toe zijn er al 78 Syrië-strijders onderzocht, van de 130 die verondersteld worden in Syrië te verblijven en de 78 die na een verblijf in Syrië zouden zijn teruggekeerd. Dat heeft aanleiding gegeven tot 78 processen-verbaal die overgemaakt werden aan de betrokken arbeidsauditoraten zodat die op hun beurt de betrokken sociale organismen konden verwittigen.

Die kunnen dan niet alleen de uitkeringen intrekken maar ook de reeds gestorte sommen terugvorderen. Veertien personen zouden onterecht voor 64.115,83 euro aan uitkeringen van de RVA ontvangen hebben en 18 personen zouden voor 19.042,21 euro aan kinderbijslag ontvangen hebben waar ze geen recht op hadden.

Ook werden al 17 vzw's onder de loep genomen, van wie er verschillende niet in orde waren. Zo lopen er bij het Brusselse parket dossiers tegen zeven vzw's voor sociale en fiscale fraude." Volgens de procureur-generaal beantwoordt het project aan de verwachtingen en zal het verdergezet worden.

OCMW's

De hoge magistraat toonde zich wel onstemd over het gebrek aan medewerking van Brusselse OCMW's aan het project. "De samenwerking tussen de federale politie, de gerechtelijke autoriteiten, de RVA, de sociale inspectie en Famifed is uitstekend", klonk het. "Dat is echter niet het geval wat de samenwerking met bepaalde belangrijke OCMW's in Brussel betreft. Sommige OCMW's verlenen geen medewerking en wisselen geen informatie uit. Dat maakt een multidisciplinaire aanpak van de problematiek zeer moeilijk."

Zo is het onmogelijk te achterhalen welke bedragen ze hebben uitgekeerd en welke maatregelen ze genomen hebben om onrechtmatige uitbetalingen stop te zetten of terug te vorderen, aldus de procureur-generaal.

Volgens de magistraat antwoorden sommige OCMW's niet en verschuilen anderen zich achter hun beroepsgeheim en moet het parlement daarom de wetgeving aanpassen. "Ik ben van mening dat OCMW's zich niet op hun beroepsgeheim zouden mogen beroepen als het openbaar ministerie hun medewerking vordert", zei procureur-generaal Delmulle. "Het valt moeilijk te begrijpen dat op vordering van het parket een bank wel verplicht is rekeningnummers, bankkluizen, bankverrichtingen en andere gegevens van de rekeninghouder mee te delen maar dat het OCMW aan geen enkele medewerkingsplicht zou onderworpen zijn." (Belga/TE)

Sinds oktober 2014 heeft de Brusselse federale gerechtelijke politie 78 Syriëstrijders onder de loep genomen en evenveel processen-verbaal opgesteld voor sociale fraude. Veertien personen zouden onterecht voor 64.115,83 euro aan uitkeringen van de RVA ontvangen hebben en 18 personen zouden voor 19.042,21 euro aan kinderbijslag ontvangen hebben waar ze geen recht op hadden. Dat heeft Brussels procureur-generaal Johan Delmulle gemeld in zijn mercuriale. Vorig jaar kondigde de procureur-generaal in zijn mercuriale het BELFI-project aan, in het kader van hetwelk de Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP) zou nagaan welke Belgische onderdanen die naar Syrië getrokken zijn, hier nog werkloosheids-, OCMW- of ziekteuitkeringen of kindergeld genoten. Terzelfdertijd zouden ook een aantal vzw's die een rol zouden gespeeld hebben bij het ronselen van Syriëstrijders, onder de loep genomen worden. "Het project is in oktober 2014 van start gegaan", zei de procureur-generaal, "en tot nu toe zijn er al 78 Syrië-strijders onderzocht, van de 130 die verondersteld worden in Syrië te verblijven en de 78 die na een verblijf in Syrië zouden zijn teruggekeerd. Dat heeft aanleiding gegeven tot 78 processen-verbaal die overgemaakt werden aan de betrokken arbeidsauditoraten zodat die op hun beurt de betrokken sociale organismen konden verwittigen. Die kunnen dan niet alleen de uitkeringen intrekken maar ook de reeds gestorte sommen terugvorderen. Veertien personen zouden onterecht voor 64.115,83 euro aan uitkeringen van de RVA ontvangen hebben en 18 personen zouden voor 19.042,21 euro aan kinderbijslag ontvangen hebben waar ze geen recht op hadden. Ook werden al 17 vzw's onder de loep genomen, van wie er verschillende niet in orde waren. Zo lopen er bij het Brusselse parket dossiers tegen zeven vzw's voor sociale en fiscale fraude." Volgens de procureur-generaal beantwoordt het project aan de verwachtingen en zal het verdergezet worden. De hoge magistraat toonde zich wel onstemd over het gebrek aan medewerking van Brusselse OCMW's aan het project. "De samenwerking tussen de federale politie, de gerechtelijke autoriteiten, de RVA, de sociale inspectie en Famifed is uitstekend", klonk het. "Dat is echter niet het geval wat de samenwerking met bepaalde belangrijke OCMW's in Brussel betreft. Sommige OCMW's verlenen geen medewerking en wisselen geen informatie uit. Dat maakt een multidisciplinaire aanpak van de problematiek zeer moeilijk." Zo is het onmogelijk te achterhalen welke bedragen ze hebben uitgekeerd en welke maatregelen ze genomen hebben om onrechtmatige uitbetalingen stop te zetten of terug te vorderen, aldus de procureur-generaal. Volgens de magistraat antwoorden sommige OCMW's niet en verschuilen anderen zich achter hun beroepsgeheim en moet het parlement daarom de wetgeving aanpassen. "Ik ben van mening dat OCMW's zich niet op hun beroepsgeheim zouden mogen beroepen als het openbaar ministerie hun medewerking vordert", zei procureur-generaal Delmulle. "Het valt moeilijk te begrijpen dat op vordering van het parket een bank wel verplicht is rekeningnummers, bankkluizen, bankverrichtingen en andere gegevens van de rekeninghouder mee te delen maar dat het OCMW aan geen enkele medewerkingsplicht zou onderworpen zijn." (Belga/TE)