Het is duidelijk dat het aantal mensen dat tijdens en na de coronacrisis bij de OCMW's aanklopt de komende maanden verder zal toenemen. Daarom vraagt de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) samen met haar zusterorganisaties UVCW en Brulocalis aan premier Wilmès om nu al een sociaal plan op te maken om straks een bloedbad te vermijden. Veel huishoudens hebben een deel van of hun volledige inkomen verloren en worden sterk getroffen door bijvoorbeeld technische werkloosheid, een hoger energieverbruik of de stijgende prijzen van basismiddelen, aldus de organisaties. Ze wijzen erop dat de mensen die al een beroep deden op het OCMW niet over extra middelen beschikken om de crisis het hoofd te bieden, en dat ook mensen die al op het randje van de armoede leefden nu in grote onzekerheid terecht kunnen komen. "De maatregelen die werden aangekondigd tijdens de twee laatste Nationale Veiligheidsraden hebben geen betrekking op de armsten", klinkt het ook. "Zij brengen hun kinderen zelden naar kinderdagverblijven en amuseren zich niet met vissen of tennis." Er zijn al stappen gezet zijn om deze gezinnen te helpen, zoals het opschorten van de huisuitzettingen en het verlengen van de winteropvang, maar die zijn niet voldoende. "We pleiten daarom voor een tijdelijke extra maandelijkse financiële steun tijdens de periode van de lockdown, die automatisch wordt toegekend aan iedereen die een sociale bijdrage ontvangt", klinkt het. Ze vragen ook een indexering en een herfinanciering van het Gas- en elektriciteitsfonds en een uitbreiding van de toegang tot het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Ook vragen de OCMW's extra hulp van de overheid om hun eigen werking te ondersteunen, door 90 procent van het leefloon terug te betalen. Tot slot benadrukken de organisaties dat de exit niet gepaard mag gaan met besparingen, aangezien zo de meest kwetsbare mensen op lange termijn de slachtoffers van COVID-19. "Om een te grote sociale crisis te vermijden pleiten we met aandrang voor het opmaken van een nieuw sociaal contract dat de waardigheid van iedereen garandeert, waarbij geen enkel inkomen nog onder de armoedegrens ligt." (Belga)

Het is duidelijk dat het aantal mensen dat tijdens en na de coronacrisis bij de OCMW's aanklopt de komende maanden verder zal toenemen. Daarom vraagt de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) samen met haar zusterorganisaties UVCW en Brulocalis aan premier Wilmès om nu al een sociaal plan op te maken om straks een bloedbad te vermijden. Veel huishoudens hebben een deel van of hun volledige inkomen verloren en worden sterk getroffen door bijvoorbeeld technische werkloosheid, een hoger energieverbruik of de stijgende prijzen van basismiddelen, aldus de organisaties. Ze wijzen erop dat de mensen die al een beroep deden op het OCMW niet over extra middelen beschikken om de crisis het hoofd te bieden, en dat ook mensen die al op het randje van de armoede leefden nu in grote onzekerheid terecht kunnen komen. "De maatregelen die werden aangekondigd tijdens de twee laatste Nationale Veiligheidsraden hebben geen betrekking op de armsten", klinkt het ook. "Zij brengen hun kinderen zelden naar kinderdagverblijven en amuseren zich niet met vissen of tennis." Er zijn al stappen gezet zijn om deze gezinnen te helpen, zoals het opschorten van de huisuitzettingen en het verlengen van de winteropvang, maar die zijn niet voldoende. "We pleiten daarom voor een tijdelijke extra maandelijkse financiële steun tijdens de periode van de lockdown, die automatisch wordt toegekend aan iedereen die een sociale bijdrage ontvangt", klinkt het. Ze vragen ook een indexering en een herfinanciering van het Gas- en elektriciteitsfonds en een uitbreiding van de toegang tot het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Ook vragen de OCMW's extra hulp van de overheid om hun eigen werking te ondersteunen, door 90 procent van het leefloon terug te betalen. Tot slot benadrukken de organisaties dat de exit niet gepaard mag gaan met besparingen, aangezien zo de meest kwetsbare mensen op lange termijn de slachtoffers van COVID-19. "Om een te grote sociale crisis te vermijden pleiten we met aandrang voor het opmaken van een nieuw sociaal contract dat de waardigheid van iedereen garandeert, waarbij geen enkel inkomen nog onder de armoedegrens ligt." (Belga)