Het Fonds Gas en Elektriciteit is een werkmiddel voor de OCMW's om mensen in moeilijkheden te helpen met het beheren van hun energieverbruik en het betalen van hun facturen. In 2017 konden meer dan 120.000 gezinnen er een beroep op doen.

Maar het Platform tegen Energiearmoede hekelt dat de financiering van het Fonds al sinds 2012 bevroren werd, terwijl de noden wel zijn blijven toenemen. 'Sinds 2012 werden de middelen van het fonds geblokkeerd op 53 miljoen euro, terwijl het bedrag volgens de wettelijk bepaalde indexering in 2019 zou zijn gestegen tot 59 miljoen euro. Gecumuleerd beloopt het bedrag dat niet aan de OCMW's werd toegekend, zo al op tot 21 miljoen', zo schrijft het platform woensdag in een persbericht.

'Bovendien zou het fonds, zelfs indien de indexering was toegepast, te weinig middelen hebben om te voldoen aan de noden', klinkt het voorts. Het budget is niet afgestemd op de evolutie van de armoede en houdt al evenmin rekening met de evolutie van de energiefactuur, zo luidt de kritiek.

Voor de financiering denkt het platform in de eerste plaats aan een tussenkomst van de FOD Economie, zoals momenteel ook al gebeurt voor het Sociaal Stookoliefonds. Het Platform tegen Energiearmoede verenigt onder meer leveranciers en distributeurs, OCMW-koepels, consumenten- en armoede-organisaties, regulatoren en academici.

Lees ook: 'Envelop met geld voor de juf: sommige scholen omzeilen maximumfactuur om kinderen te weren'

Het Fonds Gas en Elektriciteit is een werkmiddel voor de OCMW's om mensen in moeilijkheden te helpen met het beheren van hun energieverbruik en het betalen van hun facturen. In 2017 konden meer dan 120.000 gezinnen er een beroep op doen. Maar het Platform tegen Energiearmoede hekelt dat de financiering van het Fonds al sinds 2012 bevroren werd, terwijl de noden wel zijn blijven toenemen. 'Sinds 2012 werden de middelen van het fonds geblokkeerd op 53 miljoen euro, terwijl het bedrag volgens de wettelijk bepaalde indexering in 2019 zou zijn gestegen tot 59 miljoen euro. Gecumuleerd beloopt het bedrag dat niet aan de OCMW's werd toegekend, zo al op tot 21 miljoen', zo schrijft het platform woensdag in een persbericht. 'Bovendien zou het fonds, zelfs indien de indexering was toegepast, te weinig middelen hebben om te voldoen aan de noden', klinkt het voorts. Het budget is niet afgestemd op de evolutie van de armoede en houdt al evenmin rekening met de evolutie van de energiefactuur, zo luidt de kritiek. Voor de financiering denkt het platform in de eerste plaats aan een tussenkomst van de FOD Economie, zoals momenteel ook al gebeurt voor het Sociaal Stookoliefonds. Het Platform tegen Energiearmoede verenigt onder meer leveranciers en distributeurs, OCMW-koepels, consumenten- en armoede-organisaties, regulatoren en academici.