"Zolang de onderhandelingen gevoerd worden, zullen we de ontslagen niet doorvoeren", aldus OCMW-voorzitter Rik Laureys. "Dat er ontslagen zullen vallen staat buiten kijf, maar misschien kunnen we ook andere maatregelen treffen die het probleem verzachten of bijsturen." Erwin Lootens (ACV) zegt dat de staking wel verder loopt, omdat er niets op papier staat. Hij hoopt dat er naast besparingen op het personeel, ook in andere zijtakken bespaard kan worden. Als er dan toch ontslagen vallen, dan hopen de vakbonden onder meer op een sociaal begeleidingsplan. Het OCMW van Zelzate ziet zijn budget met 500.000 euro krimpen. (ANA)

"Zolang de onderhandelingen gevoerd worden, zullen we de ontslagen niet doorvoeren", aldus OCMW-voorzitter Rik Laureys. "Dat er ontslagen zullen vallen staat buiten kijf, maar misschien kunnen we ook andere maatregelen treffen die het probleem verzachten of bijsturen." Erwin Lootens (ACV) zegt dat de staking wel verder loopt, omdat er niets op papier staat. Hij hoopt dat er naast besparingen op het personeel, ook in andere zijtakken bespaard kan worden. Als er dan toch ontslagen vallen, dan hopen de vakbonden onder meer op een sociaal begeleidingsplan. Het OCMW van Zelzate ziet zijn budget met 500.000 euro krimpen. (ANA)