Omringd door zijn gezin zei de herverkozen president met Romney te willen samenwerken om "Amerika te laten vooruitgaan". Hij voegde eraan toe met zijn tegenstrever te hebben gesproken en hem binnen enkele dagen te zullen ontmoeten. Obama wil de Grand Old Party immers de hand reiken in kwesties als het budgettair tekort, immigratie en energie. "Vanavond, tijdens deze verkiezing, hebt u, het Amerikaanse volk, ons eraan herinnerd dat onze weg moeilijk is geweest. Wij hebben onszelf weer opgeraapt, wij hebben ons een weg teruggevochten en in ons hart weten wij dat voor de Verenigde Staten van Amerika het beste nog moet komen", zei Obama. "Vanavond hebt u voor actie gekozen, niet voor de politiek als gewoonlijk", aldus de president. "U koos ons om te focussen op uw jobs, niet de onze". Het eerste zwarte staatshoofd van Amerika beloofde "vastbeslotener en geïnspireerder dan ooit" naar het Witte Huis terug te keren. "Ondanks onze verschillen, deelt het merendeel onder ons de hoop voor een betere toekomst van Amerika", zei Obama tegenover duizenden aanhangers die bij elke onderbreking joelden en applaudisseerden. "Vier jaar meer" was zo te horen. "Het is naar daar dat we moeten gaan. Vooruit!", hernam Obama één van zijn beroemde campagneslogans. (ANA)

Omringd door zijn gezin zei de herverkozen president met Romney te willen samenwerken om "Amerika te laten vooruitgaan". Hij voegde eraan toe met zijn tegenstrever te hebben gesproken en hem binnen enkele dagen te zullen ontmoeten. Obama wil de Grand Old Party immers de hand reiken in kwesties als het budgettair tekort, immigratie en energie. "Vanavond, tijdens deze verkiezing, hebt u, het Amerikaanse volk, ons eraan herinnerd dat onze weg moeilijk is geweest. Wij hebben onszelf weer opgeraapt, wij hebben ons een weg teruggevochten en in ons hart weten wij dat voor de Verenigde Staten van Amerika het beste nog moet komen", zei Obama. "Vanavond hebt u voor actie gekozen, niet voor de politiek als gewoonlijk", aldus de president. "U koos ons om te focussen op uw jobs, niet de onze". Het eerste zwarte staatshoofd van Amerika beloofde "vastbeslotener en geïnspireerder dan ooit" naar het Witte Huis terug te keren. "Ondanks onze verschillen, deelt het merendeel onder ons de hoop voor een betere toekomst van Amerika", zei Obama tegenover duizenden aanhangers die bij elke onderbreking joelden en applaudisseerden. "Vier jaar meer" was zo te horen. "Het is naar daar dat we moeten gaan. Vooruit!", hernam Obama één van zijn beroemde campagneslogans. (ANA)