Tijdens "Global Debout", de mondiale actiedag van "Nuit Debout", werden er op zondag in 130 steden over 28 landen publieke plaatsen ingepalmd om vreedzaam te manifesteren en in debat te gaan. Burgerbeweging "Nuit Debout" wil de publieke ruimte toe-eigenen aan het volk en de publieke politieke inmenging in de verf zetten. Op de Brusselse Kunstberg werden er vier werkgroepen georganiseerd die thema's als de communicatie van en rond "Nuit Debout of Europa". Over de voorstellen van de werkgroepen werd er tijdens de algemene vergadering, waarbij er zo'n 200 mensen aanwezig waren, op de trappen van de Kunstberg in debat gegaan en zelfs gestemd. Daarnaast komen ook Belgische en Europese onderwerpen als de Wet-Peeters of het TTIP-verdrag aan bod. "We zijn niet stil en we zijn hier niet enkel om gezellig samen te kunnen zijn. We staan recht en willen ons in heel Europa laten horen en de mensen bewust maken van de dingen die rondom hen gebeuren", zegt een woordvoerder van "Nuit Debout". De burgerbeweging "Nuit Debout" ontstond op 31 maart in Parijs op de Place de la Republique als protestactie tegen de hervorming van de Franse arbeidswetgeving. (Belga)

Tijdens "Global Debout", de mondiale actiedag van "Nuit Debout", werden er op zondag in 130 steden over 28 landen publieke plaatsen ingepalmd om vreedzaam te manifesteren en in debat te gaan. Burgerbeweging "Nuit Debout" wil de publieke ruimte toe-eigenen aan het volk en de publieke politieke inmenging in de verf zetten. Op de Brusselse Kunstberg werden er vier werkgroepen georganiseerd die thema's als de communicatie van en rond "Nuit Debout of Europa". Over de voorstellen van de werkgroepen werd er tijdens de algemene vergadering, waarbij er zo'n 200 mensen aanwezig waren, op de trappen van de Kunstberg in debat gegaan en zelfs gestemd. Daarnaast komen ook Belgische en Europese onderwerpen als de Wet-Peeters of het TTIP-verdrag aan bod. "We zijn niet stil en we zijn hier niet enkel om gezellig samen te kunnen zijn. We staan recht en willen ons in heel Europa laten horen en de mensen bewust maken van de dingen die rondom hen gebeuren", zegt een woordvoerder van "Nuit Debout". De burgerbeweging "Nuit Debout" ontstond op 31 maart in Parijs op de Place de la Republique als protestactie tegen de hervorming van de Franse arbeidswetgeving. (Belga)