De studie is van de hand van consultant PwC Enterprise Advisory. Het bureau onderzocht drie scenario's: een kernuitstap vanaf 2025 zoals de federale regering heeft voorzien, het behoud van de kernenergiecapaciteit zoals nu - ongeacht de verlenging van de huidige kernenergiecentrales of de bouw van nieuwe - en een situatie met het behoud van de helft van de huidige jaarlijkse productiecapaciteit uit kernenergie.

De drie scenario's in de studie van Nucleair Forum

1. Kernuitstap

2030: +31% uitstoot

2050: +17%

2. Capaciteit kernenergie blijft gelijk (6 gigawatt)

2030: -10%

2050: -22%

3. Capaciteit kernenergie halveert (3 gigawatt)

2030: -50%

2050: -52%

Volgens de studie levert het scenario met het behoud van de kernenergiecapaciteit zoals nu, een vermindering van de CO2-uitstoot in de elektriciteitsproductie op van 50 procent tegen 2030 en 52 procent tegen 2050. Dat ligt in lijn ligt met de Europese en Belgische doelstellingen.

Een kernuitstap laat de toekomst er een pak minder groen uitzien. Bij een kernuitstap zou de CO2-uitstoot dan weer 31 procent hoger liggen tegen 2030 en 17 procent hoger tegen 2050, in vergelijking met de huidige uitstoot.

'Een kernuitstap zal België confronteren met een hogere import of hoger aandeel fossiele en koolstofintense opties zoals gascentrales', klinkt het. 'Het behoud van kernenergie, samen met de proactieve ontwikkeling van hernieuwbare energie, is essentieel om op termijn een koolstofarme elektriciteitsproductie te bereiken.'

Hernieuwbare energie ontwikkelen

Nog volgens de studie verslechtert de competitiviteit van elektriciteit en de bevoorradingszekerheid bij een situatie zonder kernenergie. 'In dat geval zou men een beroep moeten doen op import van elektriciteit en op de duurdere thermische centrales', klinkt het.

Voorts moet uit de studie blijken dat de Belgische elektriciteitsproductie in 2050 de vraag naar elektriciteit niet zal aankunnen zonder kernenergie. De productiecapaciteit aan kernenergie zoals die nu is zou dan moeten blijven.

Tegelijk moet de hernieuwbare energie zodanig ontwikkeld worden dat ze tegen 2050 67,4% van het elektriciteitsverbruik in België kan dekken, zoals het Federaal Planbureau heeft vastgelegd. Momenteel bedraagt de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 15,7 procent van de totale elektriciteitsproductie. Volgens het Planbureau wordt dat 44,3 procent tegen 2030.

In dit scenario zou België de afhankelijkheid van import en van lokale warmtekrachtbronnen (zoals gas, petroleum en steenkool) tot een minimum herleiden, zo zegt de studie nog. Ook zou er een licht productieoverschot ontstaan, dat België zou kunnen uitvoeren. (BELGA/JVL)

De studie is van de hand van consultant PwC Enterprise Advisory. Het bureau onderzocht drie scenario's: een kernuitstap vanaf 2025 zoals de federale regering heeft voorzien, het behoud van de kernenergiecapaciteit zoals nu - ongeacht de verlenging van de huidige kernenergiecentrales of de bouw van nieuwe - en een situatie met het behoud van de helft van de huidige jaarlijkse productiecapaciteit uit kernenergie.Volgens de studie levert het scenario met het behoud van de kernenergiecapaciteit zoals nu, een vermindering van de CO2-uitstoot in de elektriciteitsproductie op van 50 procent tegen 2030 en 52 procent tegen 2050. Dat ligt in lijn ligt met de Europese en Belgische doelstellingen. Een kernuitstap laat de toekomst er een pak minder groen uitzien. Bij een kernuitstap zou de CO2-uitstoot dan weer 31 procent hoger liggen tegen 2030 en 17 procent hoger tegen 2050, in vergelijking met de huidige uitstoot.'Een kernuitstap zal België confronteren met een hogere import of hoger aandeel fossiele en koolstofintense opties zoals gascentrales', klinkt het. 'Het behoud van kernenergie, samen met de proactieve ontwikkeling van hernieuwbare energie, is essentieel om op termijn een koolstofarme elektriciteitsproductie te bereiken.' Nog volgens de studie verslechtert de competitiviteit van elektriciteit en de bevoorradingszekerheid bij een situatie zonder kernenergie. 'In dat geval zou men een beroep moeten doen op import van elektriciteit en op de duurdere thermische centrales', klinkt het. Voorts moet uit de studie blijken dat de Belgische elektriciteitsproductie in 2050 de vraag naar elektriciteit niet zal aankunnen zonder kernenergie. De productiecapaciteit aan kernenergie zoals die nu is zou dan moeten blijven. Tegelijk moet de hernieuwbare energie zodanig ontwikkeld worden dat ze tegen 2050 67,4% van het elektriciteitsverbruik in België kan dekken, zoals het Federaal Planbureau heeft vastgelegd. Momenteel bedraagt de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 15,7 procent van de totale elektriciteitsproductie. Volgens het Planbureau wordt dat 44,3 procent tegen 2030. In dit scenario zou België de afhankelijkheid van import en van lokale warmtekrachtbronnen (zoals gas, petroleum en steenkool) tot een minimum herleiden, zo zegt de studie nog. Ook zou er een licht productieoverschot ontstaan, dat België zou kunnen uitvoeren. (BELGA/JVL)