Het Energietransitiefonds ondersteunt onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie. Jaarlijks wordt 25 miljoen euro uitgetrokken voor verschillende projecten. Minister Van der Straeten wijzigt de voorwaarden voor de toekenning van middelen uit het fonds. "Met de nieuwe criteria gaan de middelen prioritair naar toekomstgerichte projecten rond de groene energietransitie", zegt ze. De nucleaire sector krijgt de laagste prioriteit en komt past op het einde van de rij. Zo vloeit de taks op de nucleaire sector niet langer automatisch terug naar de nucleaire sector. Twintig van de vijftig gefinancierde projecten gingen tot nu toe naar de nucleaire sector, waardoor het fonds wat had van een vestzak-broekzakoperatie. Voor het kabinet van de minister is onderzoek op vlak van ontmanteling en kernafval vanzelfsprekend belangrijk, maar is het in de eerste plaats aan de exploitant om dat zelf te financieren. Nieuw is ook een campagne om het fonds bekend te maken bij KMO's. Ook zij komen immers in aanmerking voor steun uit het fonds. Heel wat KMO's en start-ups zijn actief binnen de energiesector, maar weten nog onvoldoende dat ze hier aanspraak op kunnen maken. De FOD Economie zal specifiek een communicatiecampagne uitwerken. Een derde wijziging is dat onderzoeksresultaten gratis publiek toegankelijk moeten worden gemaakt. De oproep met nieuwe criteria wordt vandaag/vrijdag bekendgemaakt. Projectvoorstellen moeten uiterlijk op 31 januari 2021 ingediend zijn. De ministerraad legde het beschikbare budget voor 2021 op 25 miljoen euro. De per project toegekende overheidssteun bedraagt minimum 100.000 euro en maximum 5 miljoen euro. (Belga)

Het Energietransitiefonds ondersteunt onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie. Jaarlijks wordt 25 miljoen euro uitgetrokken voor verschillende projecten. Minister Van der Straeten wijzigt de voorwaarden voor de toekenning van middelen uit het fonds. "Met de nieuwe criteria gaan de middelen prioritair naar toekomstgerichte projecten rond de groene energietransitie", zegt ze. De nucleaire sector krijgt de laagste prioriteit en komt past op het einde van de rij. Zo vloeit de taks op de nucleaire sector niet langer automatisch terug naar de nucleaire sector. Twintig van de vijftig gefinancierde projecten gingen tot nu toe naar de nucleaire sector, waardoor het fonds wat had van een vestzak-broekzakoperatie. Voor het kabinet van de minister is onderzoek op vlak van ontmanteling en kernafval vanzelfsprekend belangrijk, maar is het in de eerste plaats aan de exploitant om dat zelf te financieren. Nieuw is ook een campagne om het fonds bekend te maken bij KMO's. Ook zij komen immers in aanmerking voor steun uit het fonds. Heel wat KMO's en start-ups zijn actief binnen de energiesector, maar weten nog onvoldoende dat ze hier aanspraak op kunnen maken. De FOD Economie zal specifiek een communicatiecampagne uitwerken. Een derde wijziging is dat onderzoeksresultaten gratis publiek toegankelijk moeten worden gemaakt. De oproep met nieuwe criteria wordt vandaag/vrijdag bekendgemaakt. Projectvoorstellen moeten uiterlijk op 31 januari 2021 ingediend zijn. De ministerraad legde het beschikbare budget voor 2021 op 25 miljoen euro. De per project toegekende overheidssteun bedraagt minimum 100.000 euro en maximum 5 miljoen euro. (Belga)