Beide ministers werden aan de tand gevoeld door Barbara Pas (Vlaams Belang), Marie-Christine Marghem (MR), Leen Dierick (CD&V), Kris Verduyckt (Vooruit), Bert Wollants (N-VA), Kim Buyst (Ecolo-Groen), Malik Ben Anchour (PS) en Raoul Hedebouw (PVDA). Met name Kris Verduyckt (Vooruit) en Bert Wollants(N-VA) verwezen naar de meerinkomsten voor de kerncentrales als gevolg van de hoge gasprijzen, die ook invloed hebben op de elektriciteitsprijs. Maar Van der Straeten wees erop dat een aantal elementen in de overeenkomst met Engie niet eenzijdig kunnen gewijzigd worden, zoals de vrijstelling van repartitiebijdrage voor Doel 1 en Doel 2; de betaling van de nucleaire rente zoals bepaald in het contract (20 miljoen euro) en de herziening van het mechanisme van repartitiebijdrage voor Doel 3&4 en Tihange 2&3. "Het risico, indien wij het contract toch eenzijdig wijzigen, is dat Engie, naast de claim van mogelijke zware schadevergoeding, een aantal oude geschillen zal reactiveren", waarschuwt het kabinet. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wees erop dat de regering zich bewust is van het effect van de prijsstijgingen op de gezinnen. Daarom wordt er naast oplossingen vandaag voor de gezinnen gewerkt aan structurele oplossingen waarbij de federale heffingen worden vervangen door accijnzen waardoor de regering indien nodig kan ingrijpen. Een verlaging van de btw is voor hem geen oplossing. Daarnaast wees hij erop dat het sociaal tarief tijdelijk verlengd werd en dat ook de btw op energiebesparende renovaties werd verlaagd. (Belga)

Beide ministers werden aan de tand gevoeld door Barbara Pas (Vlaams Belang), Marie-Christine Marghem (MR), Leen Dierick (CD&V), Kris Verduyckt (Vooruit), Bert Wollants (N-VA), Kim Buyst (Ecolo-Groen), Malik Ben Anchour (PS) en Raoul Hedebouw (PVDA). Met name Kris Verduyckt (Vooruit) en Bert Wollants(N-VA) verwezen naar de meerinkomsten voor de kerncentrales als gevolg van de hoge gasprijzen, die ook invloed hebben op de elektriciteitsprijs. Maar Van der Straeten wees erop dat een aantal elementen in de overeenkomst met Engie niet eenzijdig kunnen gewijzigd worden, zoals de vrijstelling van repartitiebijdrage voor Doel 1 en Doel 2; de betaling van de nucleaire rente zoals bepaald in het contract (20 miljoen euro) en de herziening van het mechanisme van repartitiebijdrage voor Doel 3&4 en Tihange 2&3. "Het risico, indien wij het contract toch eenzijdig wijzigen, is dat Engie, naast de claim van mogelijke zware schadevergoeding, een aantal oude geschillen zal reactiveren", waarschuwt het kabinet. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wees erop dat de regering zich bewust is van het effect van de prijsstijgingen op de gezinnen. Daarom wordt er naast oplossingen vandaag voor de gezinnen gewerkt aan structurele oplossingen waarbij de federale heffingen worden vervangen door accijnzen waardoor de regering indien nodig kan ingrijpen. Een verlaging van de btw is voor hem geen oplossing. Daarnaast wees hij erop dat het sociaal tarief tijdelijk verlengd werd en dat ook de btw op energiebesparende renovaties werd verlaagd. (Belga)