Volgens Merkel is de deal met Teheran "een eerste stap", die ertoe bijgedragen heeft om de kernactiviteiten van Iran te vertragen en ook beter in het oog te houden. "Maar vanuit een Duits standpunt denken we ook dat dat niet voldoende is om zich ervan te verzekeren dat de ambities van Iran beheerst worden en in bedwang worden gehouden." Het komt erop aan over de duur van het akkoord heen betrouwbaarheid te scheppen, luidde het. De kanselier verwees naar het ballistische raketprogramma en de grotere invloed die Iran in Syrië en Libanon gekregen heeft, en die reden zijn voor de "grootste bezorgdheid". Volgens Merkel is het zaak die invloed aan banden te leggen. Trump had voordien nog eens uitgehaald naar Iran. Het land wakkert "geweld, bloedvergieten en chaos" aan in het volledige Midden-Oosten, aldus de Amerikaanse president. "We moeten ervoor zorgen dat dat moorddadig regime nooit in de buurt van een kernwapen komt." De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had eerder vrijdag op een bijeenkomst met zijn ambtgenoten van de NAVO in Brussel laten verstaan dat Trump wellicht niet in de deal blijft als de tekortkomingen aan het nucleaire akkoord niet uit de weg geruimd worden. Twaalf mei geldt als deadline om al dan niet opnieuw Amerikaanse sancties tegen Iran in te voeren. Nieuwe sancties zouden de facto betekenen dat Washington een kruis maakt over het nucleaire akkoord. Iran en de grootmachten VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland (de G5+1) sloten het nucleaire akkoord in juli 2015 af, dus nog tijdens de ambtstermijn van Barack Obama. De tekst steekt de nucleaire activiteiten van Teheran in een strak keurslijf, met de bedoeling te garanderen dat ze vreedzaam blijven. In ruil daarvoor werden de sancties tegen Iran opgeheven en een normalisering van de economische relaties met het westen in het vooruitzicht gesteld. (Belga)

Volgens Merkel is de deal met Teheran "een eerste stap", die ertoe bijgedragen heeft om de kernactiviteiten van Iran te vertragen en ook beter in het oog te houden. "Maar vanuit een Duits standpunt denken we ook dat dat niet voldoende is om zich ervan te verzekeren dat de ambities van Iran beheerst worden en in bedwang worden gehouden." Het komt erop aan over de duur van het akkoord heen betrouwbaarheid te scheppen, luidde het. De kanselier verwees naar het ballistische raketprogramma en de grotere invloed die Iran in Syrië en Libanon gekregen heeft, en die reden zijn voor de "grootste bezorgdheid". Volgens Merkel is het zaak die invloed aan banden te leggen. Trump had voordien nog eens uitgehaald naar Iran. Het land wakkert "geweld, bloedvergieten en chaos" aan in het volledige Midden-Oosten, aldus de Amerikaanse president. "We moeten ervoor zorgen dat dat moorddadig regime nooit in de buurt van een kernwapen komt." De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had eerder vrijdag op een bijeenkomst met zijn ambtgenoten van de NAVO in Brussel laten verstaan dat Trump wellicht niet in de deal blijft als de tekortkomingen aan het nucleaire akkoord niet uit de weg geruimd worden. Twaalf mei geldt als deadline om al dan niet opnieuw Amerikaanse sancties tegen Iran in te voeren. Nieuwe sancties zouden de facto betekenen dat Washington een kruis maakt over het nucleaire akkoord. Iran en de grootmachten VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland (de G5+1) sloten het nucleaire akkoord in juli 2015 af, dus nog tijdens de ambtstermijn van Barack Obama. De tekst steekt de nucleaire activiteiten van Teheran in een strak keurslijf, met de bedoeling te garanderen dat ze vreedzaam blijven. In ruil daarvoor werden de sancties tegen Iran opgeheven en een normalisering van de economische relaties met het westen in het vooruitzicht gesteld. (Belga)