De eerste fase van het nucleair transport tussen Borssele in Nederland en de opwerkingsfabriek van La Hague in Frankrijk, was in Nederland al gestart. Bij de kerncentrale in Borssele werden splijtstofstaven ingeladen in vrachtwagens en naar het centrale kernafvalverwerkingsbedrijf Covra in Vlissingen-Oost gebracht. Vanuit Covra wordt het kernafval per trein naar Frankrijk gebracht.

Burgemeester Daniël Termont vond het niet kunnen dat een transport met hoge ioniserende stralingen door een dichtbevolkte stad moest rijden. Gent had geëist om de vergunning voor het transport in te zien, en vroeg aan de rechter in kort geding om het transport in tussentijd te verbieden. De rechtbank gaat echter niet in op de eis van het Gentse stadsbestuur. De motivering van de uitspraak is nog niet bekend. Volgens de advocaten van het FANC en Infrabel had het Gentse stadsbestuur geen enkele bevoegdheid in de materie en dus ook geen recht op inzage van de vergunning.

Mortsel

Ook de stad Mortsel, in de provincie Antwerpen, maakt zich ongerust over diezelfde trein met hoog radioactief afval die dinsdagvoormiddag ook over haar grondgebied zal rijden.

Op 3 juni werd Mortsel op de hoogte gebracht van het nucleaire transport. Maandag uitte het college van burgemeester en schepenen zijn bezorgdheid over het traject van het transport over het grondgebied van Mortsel. "Ondanks alle voorzorgsmaatregelen brengt het vervoer van radioactief afval doorheen een dichtbevolkte stad immers steeds risico's met zich mee", luidt het.

"Het stadsbestuur van Mortsel kreeg vooraf geen informatie van de vergunningverlenende overheid over het transport en werd pas zeer laattijdig op de hoogte gebracht. Het stadsbestuur werd ook niet betrokken bij de beslissing. Het college van burgemeester en schepenen wil dat alternatieve treinroutes onderzocht worden, waarbij de stedelijke kernen vermeden worden. In de Nederlandse exportvergunning zou expliciet vermeld staan dat stedelijke kernen vermeden moeten worden", stelt de stad.

Het college van burgemeester en schepenen is eveneens verontrust over het feit dat het transport slechts een eerste zou zijn in een serie van tien verschillende transporten. (Belga)

De eerste fase van het nucleair transport tussen Borssele in Nederland en de opwerkingsfabriek van La Hague in Frankrijk, was in Nederland al gestart. Bij de kerncentrale in Borssele werden splijtstofstaven ingeladen in vrachtwagens en naar het centrale kernafvalverwerkingsbedrijf Covra in Vlissingen-Oost gebracht. Vanuit Covra wordt het kernafval per trein naar Frankrijk gebracht. Burgemeester Daniël Termont vond het niet kunnen dat een transport met hoge ioniserende stralingen door een dichtbevolkte stad moest rijden. Gent had geëist om de vergunning voor het transport in te zien, en vroeg aan de rechter in kort geding om het transport in tussentijd te verbieden. De rechtbank gaat echter niet in op de eis van het Gentse stadsbestuur. De motivering van de uitspraak is nog niet bekend. Volgens de advocaten van het FANC en Infrabel had het Gentse stadsbestuur geen enkele bevoegdheid in de materie en dus ook geen recht op inzage van de vergunning. Mortsel Ook de stad Mortsel, in de provincie Antwerpen, maakt zich ongerust over diezelfde trein met hoog radioactief afval die dinsdagvoormiddag ook over haar grondgebied zal rijden. Op 3 juni werd Mortsel op de hoogte gebracht van het nucleaire transport. Maandag uitte het college van burgemeester en schepenen zijn bezorgdheid over het traject van het transport over het grondgebied van Mortsel. "Ondanks alle voorzorgsmaatregelen brengt het vervoer van radioactief afval doorheen een dichtbevolkte stad immers steeds risico's met zich mee", luidt het. "Het stadsbestuur van Mortsel kreeg vooraf geen informatie van de vergunningverlenende overheid over het transport en werd pas zeer laattijdig op de hoogte gebracht. Het stadsbestuur werd ook niet betrokken bij de beslissing. Het college van burgemeester en schepenen wil dat alternatieve treinroutes onderzocht worden, waarbij de stedelijke kernen vermeden worden. In de Nederlandse exportvergunning zou expliciet vermeld staan dat stedelijke kernen vermeden moeten worden", stelt de stad. Het college van burgemeester en schepenen is eveneens verontrust over het feit dat het transport slechts een eerste zou zijn in een serie van tien verschillende transporten. (Belga)