"Het is droefironisch dat deze bijeenkomst werd georganiseerd op verzoek van de Verenigde Staten, het regime dat verantwoordelijk is voor de huidige situatie", zei de Iraanse ambassadeur bij het IAEA, Kazem Gharib Abadi. De Russische vertegenwoordiger Mikhaïl Oeljanov zei dit ook "bizar" te vinden, maar was tegelijk van mening dat Washington door het bijeenroepen van de vergadering wel aantoont zich bewust te zijn van het belang van het akkoord. "We roepen alle leden van de raad op om dit destructieve Amerikaanse beleid krachtig te veroordelen", zei hij nog. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk spraken voor de bijeenkomst in een gezamenlijke verklaring hun steun uit voor het nucleair akkoord. "Maar we zijn ook altijd duidelijk geweest dat onze verdere steun afhankelijk is van het volledig vervullen van de door Iran gemaakte beloftes", klonk het waarschuwend. Op 1 juli bevestigde het IAEA dat Iran de toegestane limiet van 300 kilogram laagverrijkt uranium had overschreden. Maandag volgde de boodschap dat Iran uranium verrijkt tot boven de in het akkoord vastgelegde bovengrens van 3,67 procent. Volgens diplomaten zei het IAEA woensdag aan zijn lidstaten een verrijkingsniveau van 4,53 procent te hebben vastgesteld, zoals Teheran ook zelf had gezegd. Voor militair gebruik is volgens experten een verrijking van 90 procent nodig. (Belga)

"Het is droefironisch dat deze bijeenkomst werd georganiseerd op verzoek van de Verenigde Staten, het regime dat verantwoordelijk is voor de huidige situatie", zei de Iraanse ambassadeur bij het IAEA, Kazem Gharib Abadi. De Russische vertegenwoordiger Mikhaïl Oeljanov zei dit ook "bizar" te vinden, maar was tegelijk van mening dat Washington door het bijeenroepen van de vergadering wel aantoont zich bewust te zijn van het belang van het akkoord. "We roepen alle leden van de raad op om dit destructieve Amerikaanse beleid krachtig te veroordelen", zei hij nog. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk spraken voor de bijeenkomst in een gezamenlijke verklaring hun steun uit voor het nucleair akkoord. "Maar we zijn ook altijd duidelijk geweest dat onze verdere steun afhankelijk is van het volledig vervullen van de door Iran gemaakte beloftes", klonk het waarschuwend. Op 1 juli bevestigde het IAEA dat Iran de toegestane limiet van 300 kilogram laagverrijkt uranium had overschreden. Maandag volgde de boodschap dat Iran uranium verrijkt tot boven de in het akkoord vastgelegde bovengrens van 3,67 procent. Volgens diplomaten zei het IAEA woensdag aan zijn lidstaten een verrijkingsniveau van 4,53 procent te hebben vastgesteld, zoals Teheran ook zelf had gezegd. Voor militair gebruik is volgens experten een verrijking van 90 procent nodig. (Belga)