De maatregelen van de Commissie volgen op een informeel beraad van de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Sofia, waar ze unaniem hebben besloten om het akkoord met Iran overeind te houden. "We hebben in Sofia een demonstratie van Europese eenheid gezien. Zolang de Iraniërs hun verplichtingen nakomen, zal de Europese Unie vasthouden aan het akkoord", zo lichtte voorzitter Jean-Claude Juncker toe. Het internationale akkoord uit 2015 schrapt de economische sancties tegen Iran, op voorwaarde dat het islamitische regime in Teheran verzaakt aan de ontwikkeling van kernwapens. Nu de Amerikaanse president Donald Trump zijn land terugtrekt uit het akkoord en opnieuw sancties gaat invoeren, dreigen negatieve gevolgen voor Europese bedrijven die sinds het akkoord te goeder trouw investeringen hebben gedaan in Iran. Daarom gaat de Commissie een mechanisme activeren dat Europese bedrijven moet beschermen tegen sancties die de Verenigde Staten zouden kunnen treffen tegen ondernemingen die de Amerikaanse maatregelen negeren. Het zogenaamde blokkadestatuut verbiedt Europese bedrijven om gevolg te geven aan de Amerikaanse sancties en eventuele uitspraken van Amerikaanse rechtbanken. De bepaling moet van kracht zijn tegen 6 augustus, wanneer de eerste Amerikaanse sancties in werking treden. Daarnaast wil de Commissie een aantal hinderpalen wegwerken die het voor de Europese Investeringsbank mogelijk maken om Europese investeringen in Iran te ondersteunen. Ook hoopt de Commissie de samenwerking met Iran in een aantal domeinen te versterken. In dat kader reist eurocommissaris voor Energie Miguel Arias Canete dit weekeinde al naar Teheran. Tenslotte moedigt de Commissie de lidstaten aan om te bekijken of eenmalige overschrijvingen aan de Iraanse centrale bank mogelijk zijn. Europa hoopt dat de maatregelen het islamitische regime in Teheran zullen overtuigen om vast te houden aan het akkoord. (Belga)

De maatregelen van de Commissie volgen op een informeel beraad van de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Sofia, waar ze unaniem hebben besloten om het akkoord met Iran overeind te houden. "We hebben in Sofia een demonstratie van Europese eenheid gezien. Zolang de Iraniërs hun verplichtingen nakomen, zal de Europese Unie vasthouden aan het akkoord", zo lichtte voorzitter Jean-Claude Juncker toe. Het internationale akkoord uit 2015 schrapt de economische sancties tegen Iran, op voorwaarde dat het islamitische regime in Teheran verzaakt aan de ontwikkeling van kernwapens. Nu de Amerikaanse president Donald Trump zijn land terugtrekt uit het akkoord en opnieuw sancties gaat invoeren, dreigen negatieve gevolgen voor Europese bedrijven die sinds het akkoord te goeder trouw investeringen hebben gedaan in Iran. Daarom gaat de Commissie een mechanisme activeren dat Europese bedrijven moet beschermen tegen sancties die de Verenigde Staten zouden kunnen treffen tegen ondernemingen die de Amerikaanse maatregelen negeren. Het zogenaamde blokkadestatuut verbiedt Europese bedrijven om gevolg te geven aan de Amerikaanse sancties en eventuele uitspraken van Amerikaanse rechtbanken. De bepaling moet van kracht zijn tegen 6 augustus, wanneer de eerste Amerikaanse sancties in werking treden. Daarnaast wil de Commissie een aantal hinderpalen wegwerken die het voor de Europese Investeringsbank mogelijk maken om Europese investeringen in Iran te ondersteunen. Ook hoopt de Commissie de samenwerking met Iran in een aantal domeinen te versterken. In dat kader reist eurocommissaris voor Energie Miguel Arias Canete dit weekeinde al naar Teheran. Tenslotte moedigt de Commissie de lidstaten aan om te bekijken of eenmalige overschrijvingen aan de Iraanse centrale bank mogelijk zijn. Europa hoopt dat de maatregelen het islamitische regime in Teheran zullen overtuigen om vast te houden aan het akkoord. (Belga)