'Het Vlaamse en federale niveau hebben de lokale besturen de macht gegeven om de pandemie tegen te houden. Maar het verontwaardigt me dat de burgemeester de individuele patiëntgegevens niet kan inkijken.' Stefaan Devleeschouwer (Open VLD) wil daarom dat er aanpassingen gebeuren in de werkwijze van het contactonderzoek. Brakel kleurt immers erg donker op de kaart met het aantal nieuwe besmettingen.
...

'Het Vlaamse en federale niveau hebben de lokale besturen de macht gegeven om de pandemie tegen te houden. Maar het verontwaardigt me dat de burgemeester de individuele patiëntgegevens niet kan inkijken.' Stefaan Devleeschouwer (Open VLD) wil daarom dat er aanpassingen gebeuren in de werkwijze van het contactonderzoek. Brakel kleurt immers erg donker op de kaart met het aantal nieuwe besmettingen. De lokale besturen krijgen nu immers inzage in de zogenaamde Zorgatlas. Die wordt via Vlaanderen aangeboden aan de burgemeesters en toont tot op straatniveau waar covid-patiënten verblijven. Maar dat is voor vele burgervaders niet voldoende. Zeker wanneer de besmettingen verspreid zitten over meerdere straten en er geen echt patroon te vinden valt.Om aan die verzuchting tegemoet te komen krijgen lokale besturen sinds kort ook inzage in de individuele gegevens van covid-patiënten. Al gaat dat via een omweg via de zorgraden, waarvan er 60 zijn over heel Vlaanderen. Die raden geven de informatie indien nodig aan plaatselijke zorg- of welzijnsmedewerkers, die ermee aan de slag gaan. Zo kunnen OCMW-medewerkers de situatie van kwetsbare profielen die verplicht zijn tot quarantaine beter opvolgen en hun contacten in kaart brengen. Over die werking is de Brakelse burgemeester voor alle duidelijkheid tevreden. 'Maar het verontwaardigt me dat de burgemeester de gegevens niet als een vertrouwenspersoon kan inkijken', zegt hij. 'Ik weet van veel mensen wie er besmet is. Het zou veel vlugger gaan als ik actief zou kunnen meehelpen met het contacteren. Nu zit ik me te enerveren.' Volgens Devleeschouwer zouden mensen het 'appreciëren' als ze werden opgebeld door hun burgemeester.Collega-burgervader Kris Declercq (CD&V) uit Roeselare begrijpt de oproep van Devleeschouwer. 'De vraag leeft ook bij een aantal burgemeesters in onze streek', zegt hij. 'Het is altijd interessanter om met meer dan vier ogen naar data te kijken. Wij moeten zoveel geheimhouden, ik zie geen reden waarom dat nu ook niet zou kunnen.'In het relatief hevig getroffen Antwerpse Borsbeek plaatst men enkele vraagtekens bij het huidige systeem. 'De gegevens worden via heel veel omwegen doorgeven', zegt burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek). 'Ik vertrouw op de expertise van artsen van de eerstelijnszone, maar tot nu toe zijn slechts de gegevens van 1 van de 40 indexpatiënten doorgegeven.' De data blijven volgens Van Berckelaer evenwel 'terecht' een goed bewaard geheim. In het nabije Edegem kan burgemeester Koen Metsu (N-VA) zich achter de vraag van zijn Brakelse collega scharen. 'Impliciet is het al onze verantwoordelijkheid. Het zou kunnen helpen mochten we de toelating tot meer inzage krijgen.' De N-VA'er heeft zelfs twee voorbeelden van gevallen waarbij het andersom liep en de besmette patiënten zelf het bestuur op de hoogte brachten. In het ene geval ging het om een brandweerman, in het andere betrof het een lesgever in een sportclub. 'Als ze het niet zelf hadden gezegd, waren we het niet te weten gekomen', zegt Metsu. Hoe dan ook vangt Devleeschouwer bot. Er zijn te veel wettelijke bezwaren, zegt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 'De vraag is goed bedoeld en we begrijpen die ook', zegt woordvoerder Joris Moonens. 'Maar er is een grens op het vlak van privacy. We hebben geen mandaat om de lijsten met medische gegevens dagelijks te overmalen.' Daarom mogen data enkel gedeeld worden met mensen die onder een gedeeld beroepsgeheim vallen. En daar hoort de burgemeester vooralsnog niet bij.