Na Groen en Open VLD, en later ook SP.A, zijn ook de christen-democraten van CD&V voorstander van stemrecht op 16. Een Vlaamse meerderheid is een feit. Een unieke historische kans om het engagement van jongeren echt te laten meetellen. In een wereld waar de mentaliteit van "Yes, we can" en "Wir schaffen das" door rechts populisme wordt verketterd, is een dergelijk ultrapolitiek statement een belangrijk signaal.

Nu de kloof tussen vertegenwoordigers en vertegenwoordigden zo groot dreigt te worden, hebben we net meer democratie nodig. Wat de politiek beslist, heeft een dagelijkse impact op het leven van jongeren : als ze de tram of bus pakken, als ze hun jeugdhuis opstarten, als ze bepaalde vakken wel of niet krijgen op school. Het is dan ook logisch om diezelfde jongeren de kans te geven om hun stem te laten horen.

'Nu er Vlaamse meerderheid is, hebben we historische kans om stem van jongeren echt te laten meetellen'

In het Vlaamse politieke landschap staan enkel N-VA en Vlaams Belang op de rem. Het is een legitieme democratische keuze van de Vlaams-nationalisten om het niet eens te zijn met stemrecht op 16. Maar het is ook een vreemde kronkel. N-VA is al jaren de meest uitgesproken voorstander van GAS-boetes voor jongeren. Kleine regeltjes om de 'jeugd van tegenwoordig' wat meer in het gareel te houden. Recentelijk kwam daar de enkelband vanaf 14 jaar bij. Diezelfde doelgroep, of althans het oudste deel ervan, is volgens de Vlaams-nationalisten dan wel niet klaar om te stemmen. "Het is niet goed voor democratie, en ook niet goed voor de jongeren", klinkt het paternalistisch. Het vertelt veel over hun mensbeeld, over de manier waarop ze naar jongeren kijken.

Samenleving vernieuwen en versterken

Groen daarentegen is vurig voorstander van het eerste uur. Omdat we wel geloven in het potentieel van echte jongerenparticipatie. Omdat we wel geloven dat op engagement geen leeftijd staat. En omdat stemrecht tweerichtingsverkeer is. Jongeren krijgen de boodschap van politici dat 'zich laten horen' er wel degelijk toedoet, dat politiek een wezenlijk verschil kan maken. Jongeren grijpen meer dan ooit de kans om politici aan te spreken over wat er voor hen toe doet. Sociale media geven een unieke kans tot interactie, en jongeren grijpen die volop.

Stemrecht op 16 ligt in het verlengde van die nieuwe interactie. Het is een opportuniteit om nog meer jongeren op vroege leeftijd te betrekken bij het democratische proces. Om hen uit te dagen mee na te denken over de uitdagingen van de toekomst. Het is een kans om de politiek wat dichter bij hun leefwereld te brengen. Het is een kans om onszelf als samenleving te vernieuwen en te versterken.

Het is natuurlijk geen toveroplossing. Stemrecht op 16 maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen: een vak burgerschap in het leerplichtonderwijs, een preambule bij onze Grondwet, de deuren open gooien van partijen en parlementen. Dit kan een breed verhaal worden van actief burgerschap, waarbij de burger meer zicht krijgt op de besluitvorming, en daar een actievere rol in kan spelen. Zeker nu aan politiek wordt getwijfeld is zo'n pro-politiek statement geen symboolmaatregel, maar een kordate keuze voor meer in plaats van minder politiek.

Onze teksten liggen klaar. De collega's van Open VLD, sp.a, en nu ook CD&V hebben kleur bekend, een meerderheid is een feit. Voor de Europese, de federale en regionale verkiezingen. De eerste concrete gelegenheid biedt zich aan in het Vlaams parlement, met de stemming van het lokaal kiesdecreet 2018. Jongeren, trek aan de mouw van 'je' volksvertegenwoordiger. Want het kan anders. Collega's van het parlement, laten we die jongeren uitnodigen om ook hun stem te horen in het hart van onze democratie. The time is now.

Kristof Calvo & Imade Annouri

Na Groen en Open VLD, en later ook SP.A, zijn ook de christen-democraten van CD&V voorstander van stemrecht op 16. Een Vlaamse meerderheid is een feit. Een unieke historische kans om het engagement van jongeren echt te laten meetellen. In een wereld waar de mentaliteit van "Yes, we can" en "Wir schaffen das" door rechts populisme wordt verketterd, is een dergelijk ultrapolitiek statement een belangrijk signaal. Nu de kloof tussen vertegenwoordigers en vertegenwoordigden zo groot dreigt te worden, hebben we net meer democratie nodig. Wat de politiek beslist, heeft een dagelijkse impact op het leven van jongeren : als ze de tram of bus pakken, als ze hun jeugdhuis opstarten, als ze bepaalde vakken wel of niet krijgen op school. Het is dan ook logisch om diezelfde jongeren de kans te geven om hun stem te laten horen. In het Vlaamse politieke landschap staan enkel N-VA en Vlaams Belang op de rem. Het is een legitieme democratische keuze van de Vlaams-nationalisten om het niet eens te zijn met stemrecht op 16. Maar het is ook een vreemde kronkel. N-VA is al jaren de meest uitgesproken voorstander van GAS-boetes voor jongeren. Kleine regeltjes om de 'jeugd van tegenwoordig' wat meer in het gareel te houden. Recentelijk kwam daar de enkelband vanaf 14 jaar bij. Diezelfde doelgroep, of althans het oudste deel ervan, is volgens de Vlaams-nationalisten dan wel niet klaar om te stemmen. "Het is niet goed voor democratie, en ook niet goed voor de jongeren", klinkt het paternalistisch. Het vertelt veel over hun mensbeeld, over de manier waarop ze naar jongeren kijken. Groen daarentegen is vurig voorstander van het eerste uur. Omdat we wel geloven in het potentieel van echte jongerenparticipatie. Omdat we wel geloven dat op engagement geen leeftijd staat. En omdat stemrecht tweerichtingsverkeer is. Jongeren krijgen de boodschap van politici dat 'zich laten horen' er wel degelijk toedoet, dat politiek een wezenlijk verschil kan maken. Jongeren grijpen meer dan ooit de kans om politici aan te spreken over wat er voor hen toe doet. Sociale media geven een unieke kans tot interactie, en jongeren grijpen die volop. Stemrecht op 16 ligt in het verlengde van die nieuwe interactie. Het is een opportuniteit om nog meer jongeren op vroege leeftijd te betrekken bij het democratische proces. Om hen uit te dagen mee na te denken over de uitdagingen van de toekomst. Het is een kans om de politiek wat dichter bij hun leefwereld te brengen. Het is een kans om onszelf als samenleving te vernieuwen en te versterken. Het is natuurlijk geen toveroplossing. Stemrecht op 16 maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen: een vak burgerschap in het leerplichtonderwijs, een preambule bij onze Grondwet, de deuren open gooien van partijen en parlementen. Dit kan een breed verhaal worden van actief burgerschap, waarbij de burger meer zicht krijgt op de besluitvorming, en daar een actievere rol in kan spelen. Zeker nu aan politiek wordt getwijfeld is zo'n pro-politiek statement geen symboolmaatregel, maar een kordate keuze voor meer in plaats van minder politiek.Onze teksten liggen klaar. De collega's van Open VLD, sp.a, en nu ook CD&V hebben kleur bekend, een meerderheid is een feit. Voor de Europese, de federale en regionale verkiezingen. De eerste concrete gelegenheid biedt zich aan in het Vlaams parlement, met de stemming van het lokaal kiesdecreet 2018. Jongeren, trek aan de mouw van 'je' volksvertegenwoordiger. Want het kan anders. Collega's van het parlement, laten we die jongeren uitnodigen om ook hun stem te horen in het hart van onze democratie. The time is now.Kristof Calvo & Imade Annouri