Weyts zit deze voormiddag samen met de onderwijskoepels en de vakbonden. Ze evalueren de eerste week van beperkte heropening in het onderwijs. In eerste instantie mochten de leerlingen van het eerste, het tweede en het zesde leerjaar in het basisonderwijs en het zesde jaar in het middelbaar onderwijs naar school. Ze bekijken of dat nog kan worden uitgebreid. "Ik denk dat we echt perspectief moeten kunnen bieden aan zoveel mogelijk kinderen, concreet wil dat zeggen dat we zoveel mogelijk gaan naar een heropening van de scholen", zei Weyts voor het begin van de vergadering. "Ik heb een concreet voorstel dat ik hier op tafel leg en ik hoop dat dat zal beantwoorden aan de vragen die bestaan in Vlaanderen en in het onderwijsveld." Weyts is zich naar eigen zeggen bewust van het spanningsveld tussen veiligheid en praktische organisatie. "We weten dat we heel veel vragen van de scholen en na afloop van deze vergadering zullen we nog een tikje meer vragen", zei hij. Een meerderheid van de scholen is volgens hem wel bereid om verder te gaan in de heropening. De regeling die vandaag wordt getroffen moet volgens de minister definitief zijn voor de resterende vijf weken van het schooljaar. (Belga)

Weyts zit deze voormiddag samen met de onderwijskoepels en de vakbonden. Ze evalueren de eerste week van beperkte heropening in het onderwijs. In eerste instantie mochten de leerlingen van het eerste, het tweede en het zesde leerjaar in het basisonderwijs en het zesde jaar in het middelbaar onderwijs naar school. Ze bekijken of dat nog kan worden uitgebreid. "Ik denk dat we echt perspectief moeten kunnen bieden aan zoveel mogelijk kinderen, concreet wil dat zeggen dat we zoveel mogelijk gaan naar een heropening van de scholen", zei Weyts voor het begin van de vergadering. "Ik heb een concreet voorstel dat ik hier op tafel leg en ik hoop dat dat zal beantwoorden aan de vragen die bestaan in Vlaanderen en in het onderwijsveld." Weyts is zich naar eigen zeggen bewust van het spanningsveld tussen veiligheid en praktische organisatie. "We weten dat we heel veel vragen van de scholen en na afloop van deze vergadering zullen we nog een tikje meer vragen", zei hij. Een meerderheid van de scholen is volgens hem wel bereid om verder te gaan in de heropening. De regeling die vandaag wordt getroffen moet volgens de minister definitief zijn voor de resterende vijf weken van het schooljaar. (Belga)