Mayeur uitte kritiek op de politie die zaterdag tal van linkse manifestanten oppakte in de hoofdstad. De burgemeester liet onder andere weten dat hij zijn korpschef gaat ondervragen over de 99 administratieve aanhoudingen aan de Beurs. Veel men­sen uit (extreem)linkse hoek kwamen er samen ondanks een verbod op manifestaties, maar dat gold volgens Mayeur enkel voor extreemrechtse groeperin­gen. "De aanhoudingen gebeurden pas na verschillende aanmaningen. Getuige hiervan zijn de verschillende filmpjes die op internet circuleren. Deze getuigen allen van een geduldige en niet-gewelddadige aanpak van de politiediensten in Brussel. Sommige arrestanten kunnen blijkbaar niet begrijpen wat een samenscholingsverbod betekent. Het is op geen enkele wijze een aanfluiting van hun rechten maar wel een maatregel om hun eigen veiligheid te waarborgen. Ons land zit nu eenmaal in een heel moeilijke periode en dan dringen verschillende maatregelen zich op om een maximale veiligheid en onnodig geweld uit de weg te gaan", fulmineert Thys. "Het mediatiseren van het moedwillig niet respecteren van een maatregel is voor sommigen in dit land blijkbaar de enige manier om hun vereniging op de kaart te zetten. Het stigmatiseren van een bepaalde politieman en daarbij zijn ganse korps gaan alle grenzen van het fatsoen voorbij", aldus Thys, die zegt "geschandaliseerd" te zijn "door politiek verantwoordelijken die hun eigen verantwoordelijkheid afschuiven op de politie". (Belga)

Mayeur uitte kritiek op de politie die zaterdag tal van linkse manifestanten oppakte in de hoofdstad. De burgemeester liet onder andere weten dat hij zijn korpschef gaat ondervragen over de 99 administratieve aanhoudingen aan de Beurs. Veel men­sen uit (extreem)linkse hoek kwamen er samen ondanks een verbod op manifestaties, maar dat gold volgens Mayeur enkel voor extreemrechtse groeperin­gen. "De aanhoudingen gebeurden pas na verschillende aanmaningen. Getuige hiervan zijn de verschillende filmpjes die op internet circuleren. Deze getuigen allen van een geduldige en niet-gewelddadige aanpak van de politiediensten in Brussel. Sommige arrestanten kunnen blijkbaar niet begrijpen wat een samenscholingsverbod betekent. Het is op geen enkele wijze een aanfluiting van hun rechten maar wel een maatregel om hun eigen veiligheid te waarborgen. Ons land zit nu eenmaal in een heel moeilijke periode en dan dringen verschillende maatregelen zich op om een maximale veiligheid en onnodig geweld uit de weg te gaan", fulmineert Thys. "Het mediatiseren van het moedwillig niet respecteren van een maatregel is voor sommigen in dit land blijkbaar de enige manier om hun vereniging op de kaart te zetten. Het stigmatiseren van een bepaalde politieman en daarbij zijn ganse korps gaan alle grenzen van het fatsoen voorbij", aldus Thys, die zegt "geschandaliseerd" te zijn "door politiek verantwoordelijken die hun eigen verantwoordelijkheid afschuiven op de politie". (Belga)