Novartis engageert zich in het bericht om "tot 130 miljoen dosissen van 200 mg" te leveren tegen eind mei, wanneer de bevoegde autoriteiten groen licht gegeven hebben voor het gebruik ervan bij patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Hydroxychloroquine is niet duur en wordt ook al decennialang gebruikt voor de behandeling van auto-immuunziekten als lupus erythematodes en reumatoïde artritis. Uit een Chinese studie van midden februari in een tiental ziekenhuizen bleken veelbelovende resultaten na tests op meer dan 100 patiënten met het coronavirus. Momenteel zijn meerdere onderzoeken aan de gang, met name in de Verenigde Staten en Frankrijk, om hierover al dan niet bevestiging te krijgen en om eventuele neveneffecten op te sporen van het gebruik van de stof bij de behandeling van het coronavirus. Ook andere farmabedrijven, waaronder het Franse Sanofi en Israëlische Teva, hebben aangekondigd stocks hydroxychloroquine te willen leveren. De European University Hospital Alliance (EUHA) vraagt ondertussen overheden met aandrang om de Europese afspraken over het vrij verkeer van goederen niet te belemmeren. Dit is volgens EUHA noodzakelijk om de bevoorrading van medisch materiaal zoals mondmaskers en beademingstoestellen vlot te laten verlopen. Ziekenhuizen in heel Europa stellen volgens de EUHA momenteel vast dat bepaalde leveranciers het nodige beschermend materiaal of bepaalde medische toestellen niet meer kunnen leveren omwille van beslissingen van nationale overheden. Dat kan volgens de EUHA de bevoorrading bij ziekenhuizen van goederen die essentieel zijn om de coronapandemie effectief te bestrijden, in gevaar brengen. Gedelegeerd bestuurder Prof. Wim Robberecht van UZ Leuven, dat samen met een tiental universiteiten lid is van het EUHA, wijst "op de nationale reflex die momenteel meespeelt bij de bevoorrading van de ziekenhuizen". "Het is nochtans van levensbelang dat de principes van de open markt kunnen blijven spelen, zodat medische leveranciers ook aan buitenlandse klanten kunnen blijven leveren, zodat de ziekenhuizen in staat blijven om deze pandemie te bestrijden", aldus Robberecht. (Belga)

Novartis engageert zich in het bericht om "tot 130 miljoen dosissen van 200 mg" te leveren tegen eind mei, wanneer de bevoegde autoriteiten groen licht gegeven hebben voor het gebruik ervan bij patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Hydroxychloroquine is niet duur en wordt ook al decennialang gebruikt voor de behandeling van auto-immuunziekten als lupus erythematodes en reumatoïde artritis. Uit een Chinese studie van midden februari in een tiental ziekenhuizen bleken veelbelovende resultaten na tests op meer dan 100 patiënten met het coronavirus. Momenteel zijn meerdere onderzoeken aan de gang, met name in de Verenigde Staten en Frankrijk, om hierover al dan niet bevestiging te krijgen en om eventuele neveneffecten op te sporen van het gebruik van de stof bij de behandeling van het coronavirus. Ook andere farmabedrijven, waaronder het Franse Sanofi en Israëlische Teva, hebben aangekondigd stocks hydroxychloroquine te willen leveren. De European University Hospital Alliance (EUHA) vraagt ondertussen overheden met aandrang om de Europese afspraken over het vrij verkeer van goederen niet te belemmeren. Dit is volgens EUHA noodzakelijk om de bevoorrading van medisch materiaal zoals mondmaskers en beademingstoestellen vlot te laten verlopen. Ziekenhuizen in heel Europa stellen volgens de EUHA momenteel vast dat bepaalde leveranciers het nodige beschermend materiaal of bepaalde medische toestellen niet meer kunnen leveren omwille van beslissingen van nationale overheden. Dat kan volgens de EUHA de bevoorrading bij ziekenhuizen van goederen die essentieel zijn om de coronapandemie effectief te bestrijden, in gevaar brengen. Gedelegeerd bestuurder Prof. Wim Robberecht van UZ Leuven, dat samen met een tiental universiteiten lid is van het EUHA, wijst "op de nationale reflex die momenteel meespeelt bij de bevoorrading van de ziekenhuizen". "Het is nochtans van levensbelang dat de principes van de open markt kunnen blijven spelen, zodat medische leveranciers ook aan buitenlandse klanten kunnen blijven leveren, zodat de ziekenhuizen in staat blijven om deze pandemie te bestrijden", aldus Robberecht. (Belga)