De notulen van alle ministerraden tussen 1918 en 1979 staan voortaan online op een website die dinsdag is gelanceerd.

Het gebruik om een verslag op te maken van de vergaderingen van de ministerraad ontstond in 1914, toen de regering naar aanleiding van de eerste wereldoorlog bijeenkwam in het Franse Le Havre.

Na de invoering van het enkelvoudig stemrecht, het ontstaan van
coalitieregeringen en de aanstelling van een eerste minister in 1919 gebeurde een en ander systematisch.

De notulen zijn voortaan online te raadplegen. Vermits de
documenten wettelijk pas na 30 jaar mogen worden vrijgegeven, loopt de periode maar tot 1979. Niettemin zijn er in totaal 60.815
bladzijden vrij toegankelijk op http://www.arch.be/ministerraad.

De digitalisering is het resultaat van een samenwerking tussen de
Kanselarij en het Rijksarchief. Premier Yves Leterme benadrukt dat de notulen door hun grote betrouwbaarheid voor historici belangrijk zijn als bronnenmateriaal en dus grote wetenschappelijke waarde hebben.

Wie belangstelling heeft in belangrijke dossiers uit de Belgische politieke geschiedenis als de koningskwestie, de schoolstrijd, de onafhankelijkheid van Congo of de eerste staatshervormingen heeft aan de notulen een belangrijke informatiebron.

'Het is belangrijk om de genese van politieke beslissingen in kaart te brengen en te achterhalen hoe meningsverschillen in de vaderlandse geschiedenis tot compromissen leidden', aldus de premier.

De notulen van alle ministerraden tussen 1918 en 1979 staan voortaan online op een website die dinsdag is gelanceerd.Het gebruik om een verslag op te maken van de vergaderingen van de ministerraad ontstond in 1914, toen de regering naar aanleiding van de eerste wereldoorlog bijeenkwam in het Franse Le Havre.Na de invoering van het enkelvoudig stemrecht, het ontstaan van coalitieregeringen en de aanstelling van een eerste minister in 1919 gebeurde een en ander systematisch. De notulen zijn voortaan online te raadplegen. Vermits de documenten wettelijk pas na 30 jaar mogen worden vrijgegeven, loopt de periode maar tot 1979. Niettemin zijn er in totaal 60.815 bladzijden vrij toegankelijk op http://www.arch.be/ministerraad. De digitalisering is het resultaat van een samenwerking tussen de Kanselarij en het Rijksarchief. Premier Yves Leterme benadrukt dat de notulen door hun grote betrouwbaarheid voor historici belangrijk zijn als bronnenmateriaal en dus grote wetenschappelijke waarde hebben. Wie belangstelling heeft in belangrijke dossiers uit de Belgische politieke geschiedenis als de koningskwestie, de schoolstrijd, de onafhankelijkheid van Congo of de eerste staatshervormingen heeft aan de notulen een belangrijke informatiebron. 'Het is belangrijk om de genese van politieke beslissingen in kaart te brengen en te achterhalen hoe meningsverschillen in de vaderlandse geschiedenis tot compromissen leidden', aldus de premier.