Momenteel is het neerleggen van notariële akten niet duidelijk geregeld door de taalwetgeving. Het resultaat is dat er in de praktijk ook notariële akten worden ingediend in vreemde talen zoals het Frans en dat die anderstalige akten dus dezelfde rechtsgeldigheid hebben als documenten in het Nederlands. Dat terwijl de bestuurstaal in Vlaanderen het Nederlands is. Daar wil minister Weyts nu een mouw aan passen. "Het lijkt mij de evidentie zelve dat officiële documenten in Vlaanderen opgesteld worden in het Nederlands", zegt de N-VA-minister. "We geven op deze manier een verkeerd signaal. Aan de ene kant voeren we een kordaat integratiebeleid en willen we dat nieuwkomers Nederlands leren. Aan de andere kant laten we toe dat elke nieuwkomer officiële documenten indient in zijn eigen taal. In veel gevallen is een aankoopakte ook nog eens het allereerste contact tussen een nieuwkomer en de overheid". Het ontwerpdecreet dat Weyts nu klaar heeft, voorziet dat notariële akten in het Nederlands moeten opgesteld worden ofwel voorzien worden van een beëdigde Nederlandse vertaling. Weyts: "Burgers en notarissen behouden dus de vrijheid om een verkoopakte of hypothecaire lening op te stellen in een vreemde taal, maar dan moeten ze wel zelf instaan voor een volledige vertaling van die documenten door een beëdigde tolk. Anderstalige documenten zonder beëdigde vertaling kunnen niet meer ingediend worden bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie of bij de bestuurlijke overheden." Weyts wil het decreet nog voor de verkiezingen laten goedkeuren in het Vlaams Parlement. (Belga)

Momenteel is het neerleggen van notariële akten niet duidelijk geregeld door de taalwetgeving. Het resultaat is dat er in de praktijk ook notariële akten worden ingediend in vreemde talen zoals het Frans en dat die anderstalige akten dus dezelfde rechtsgeldigheid hebben als documenten in het Nederlands. Dat terwijl de bestuurstaal in Vlaanderen het Nederlands is. Daar wil minister Weyts nu een mouw aan passen. "Het lijkt mij de evidentie zelve dat officiële documenten in Vlaanderen opgesteld worden in het Nederlands", zegt de N-VA-minister. "We geven op deze manier een verkeerd signaal. Aan de ene kant voeren we een kordaat integratiebeleid en willen we dat nieuwkomers Nederlands leren. Aan de andere kant laten we toe dat elke nieuwkomer officiële documenten indient in zijn eigen taal. In veel gevallen is een aankoopakte ook nog eens het allereerste contact tussen een nieuwkomer en de overheid". Het ontwerpdecreet dat Weyts nu klaar heeft, voorziet dat notariële akten in het Nederlands moeten opgesteld worden ofwel voorzien worden van een beëdigde Nederlandse vertaling. Weyts: "Burgers en notarissen behouden dus de vrijheid om een verkoopakte of hypothecaire lening op te stellen in een vreemde taal, maar dan moeten ze wel zelf instaan voor een volledige vertaling van die documenten door een beëdigde tolk. Anderstalige documenten zonder beëdigde vertaling kunnen niet meer ingediend worden bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie of bij de bestuurlijke overheden." Weyts wil het decreet nog voor de verkiezingen laten goedkeuren in het Vlaams Parlement. (Belga)