In zijn compromisvoorstel over een herziening van de financieringswet voorziet koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) een gesplitst tarief in de personenbelasting.

Daardoor zouden gewestelijke tarieven in de personenbelasting mogelijk worden. De belastbare basis blijft federaal en het federale niveau legt nog altijd de belastingschalen vast, maar binnen elke schaal mogen de gewesten hun eigen tarieven bepalen.

Concreet betekent dus een en ander dat de belastingbetaler
personenbelasting zou betalen voor zowel de federale overheid als voor het gewest.

Het voorstel voorziet voorts dat de gewesten inzake de vennootschapsbelasting een belastingkrediet kunnen toekennen op de federale vennootschapsbelasting. Die korting mag maximaal 3 procent bedragen van de vennootschapsbelasting in het betrokken gewest.

De financiering van de gemeenschappen zal volgens het voorstel van de bemiddelaar niet veel schommelen. De verdeling van de middelen wordt wel gekoppeld aan twee objectieve factoren: de 80-plussers en het aantal kinderen tussen 0 en 18 jaar. Vande Lanotte spreekt in dat verband over een responsabilisering die gebonden is aan risicogroepen.

Brussel krijgt compensatie voor pendelaars

In het voorstel van Vande Lanotte is voor Brussel een compensatie voorzien gezien de lasten die het draagt als gastheer van de Europese Unie en het groot aantal pendelaars.

Voor elke pendelaar wordt tussen de 20 en 30 procent van 'de gemiddeld verschuldigde belasting per pendelaar toegerekend aan de totale belastingopbrengst van het Brussels gewest.

Ook voor de internationale ambtenaren en diplomaten krijgt Brussel een compensatie. Daarnaast zou Brussel ook een dotatie krijgen voor mobiliteit, infrastructuur en stedelijke ontwikkeling.

Bevoegdheidsoverdracht

Inzake de overheveling van bevoegdheden blijven de domeinen gezondheidszorg, kinderbijslag en het arbeidsmarktbeleid behouden. De nota spreekt ook over mobiliteit en voorziet de splitsing van delen van justitie.

De bevoegdheden die in de nota worden overgeheveld naar de deelstaten zijn goed voor een budgettaire massa van 15 miljard.

In zijn compromisvoorstel over een herziening van de financieringswet voorziet koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) een gesplitst tarief in de personenbelasting.Daardoor zouden gewestelijke tarieven in de personenbelasting mogelijk worden. De belastbare basis blijft federaal en het federale niveau legt nog altijd de belastingschalen vast, maar binnen elke schaal mogen de gewesten hun eigen tarieven bepalen.Concreet betekent dus een en ander dat de belastingbetaler personenbelasting zou betalen voor zowel de federale overheid als voor het gewest. Het voorstel voorziet voorts dat de gewesten inzake de vennootschapsbelasting een belastingkrediet kunnen toekennen op de federale vennootschapsbelasting. Die korting mag maximaal 3 procent bedragen van de vennootschapsbelasting in het betrokken gewest. De financiering van de gemeenschappen zal volgens het voorstel van de bemiddelaar niet veel schommelen. De verdeling van de middelen wordt wel gekoppeld aan twee objectieve factoren: de 80-plussers en het aantal kinderen tussen 0 en 18 jaar. Vande Lanotte spreekt in dat verband over een responsabilisering die gebonden is aan risicogroepen. Brussel krijgt compensatie voor pendelaarsIn het voorstel van Vande Lanotte is voor Brussel een compensatie voorzien gezien de lasten die het draagt als gastheer van de Europese Unie en het groot aantal pendelaars.Voor elke pendelaar wordt tussen de 20 en 30 procent van 'de gemiddeld verschuldigde belasting per pendelaar toegerekend aan de totale belastingopbrengst van het Brussels gewest. Ook voor de internationale ambtenaren en diplomaten krijgt Brussel een compensatie. Daarnaast zou Brussel ook een dotatie krijgen voor mobiliteit, infrastructuur en stedelijke ontwikkeling.BevoegdheidsoverdrachtInzake de overheveling van bevoegdheden blijven de domeinen gezondheidszorg, kinderbijslag en het arbeidsmarktbeleid behouden. De nota spreekt ook over mobiliteit en voorziet de splitsing van delen van justitie. De bevoegdheden die in de nota worden overgeheveld naar de deelstaten zijn goed voor een budgettaire massa van 15 miljard.