De havendirectie kijkt uit naar de situatie rond de jaarovergang om in te grijpen. Wanneer zich vanaf 1 januari, na het verstrijken van de overgangsperiode, files ontwikkelen in het havengebied zullen vrachtwagens naar parkeerplaatsen geleid worden. Daarvoor zijn al enkele locaties geselecteerd, maar North Sea Port spreekt van een "flexibele aanpak" die gebaseerd zal zijn op de realiteit van het moment. Bedrijven zullen dan de vraag krijgen om te parkeren in terminals waar dat voorheen ook mogelijk was of in de omgeving. Indien nodig zullen er bijkomende parkeerplaatsen voorzien worden in het havengebied. North Sea Port belooft daarbij de nodige faciliteiten zoals sanitaire voorzieningen en afvalbakken. Ondertussen worden havenbedrijven geïnformeerd over de afwikkeling van mogelijke administratie en voorbereidingen om handel te drijven onder de nieuwe regels. In aanloop naar de Brexit ontstonden de voorbije dagen al "brexitfiles" in onder meer Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland verwacht het Havenbedrijf Rotterdam dagelijks 300 vrachtwagens zonder juiste papieren te moeten opvangen als de brexit een feit is. Bij North Sea Port zal het probleem niet dezelfde grootteorde aannemen, maar enige voorbereiding is nodig en het is moeilijk om op voorhand een exacte inschatting te maken van de situatie, klinkt het bij North Sea Port. (Belga)

De havendirectie kijkt uit naar de situatie rond de jaarovergang om in te grijpen. Wanneer zich vanaf 1 januari, na het verstrijken van de overgangsperiode, files ontwikkelen in het havengebied zullen vrachtwagens naar parkeerplaatsen geleid worden. Daarvoor zijn al enkele locaties geselecteerd, maar North Sea Port spreekt van een "flexibele aanpak" die gebaseerd zal zijn op de realiteit van het moment. Bedrijven zullen dan de vraag krijgen om te parkeren in terminals waar dat voorheen ook mogelijk was of in de omgeving. Indien nodig zullen er bijkomende parkeerplaatsen voorzien worden in het havengebied. North Sea Port belooft daarbij de nodige faciliteiten zoals sanitaire voorzieningen en afvalbakken. Ondertussen worden havenbedrijven geïnformeerd over de afwikkeling van mogelijke administratie en voorbereidingen om handel te drijven onder de nieuwe regels. In aanloop naar de Brexit ontstonden de voorbije dagen al "brexitfiles" in onder meer Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland verwacht het Havenbedrijf Rotterdam dagelijks 300 vrachtwagens zonder juiste papieren te moeten opvangen als de brexit een feit is. Bij North Sea Port zal het probleem niet dezelfde grootteorde aannemen, maar enige voorbereiding is nodig en het is moeilijk om op voorhand een exacte inschatting te maken van de situatie, klinkt het bij North Sea Port. (Belga)