Gewezen Vlaams Parlementsvoorzitter Norbert De Batselier heeft altijd tot de Vlaamsgezinde vleugel van de Vlaamse socialisten behoord. Samen met wijlen Volksunie-politicus Maurits Coppieters schreef hij in 1996 Het Siegnaal, een oproep tot progressieve frontvorming waarin werd gepleit voor meer Vlaamse autonomie en een gedeeltelijke splitsing van de sociale zekerheid.
...