Als grootste producent van petroleum in West-Europa heeft Noorwegen de ambitie om zijn uitstoot van broeikasgassen met 50% tot 55% te verminderen tegen 2030. Tegen 2050 moet dat cijfer oplopen tot 90% à 95%. "De klimaatveranderingen ten gevolge van het menselijke handelen hebben verstrekkende gevolgen voor mensen, dieren en de natuur wereldwijd", verklaarde de Noorse premier Erna Solberg. "Noorwegen wil zijn deel doen om de klimaatverandering te beteugelen." Daarvoor stelt de overheid onder meer voor om vanaf 2022 enkel nog wagens en vrachtwagens met een nuluitstoot aan te kopen voor de overheidsdiensten. Hetzelfde geldt voor de aanbesteding voor veerbootverbindingen vanaf 2023 en stadsbussen vanaf 2025. Daarnaast wil Oslo ook de biobrandstoffen promoten en de koolstoftaks meer dan verdrievoudigen van 590 Noorse kronen (57 euro) per ton vandaag naar 2.000 kronen (194 euro) per ton in 2030. Een dergelijke stijging moet bijdragen tot het stimuleren van de CO2-afvang en -opslag (CCS), waarin Noorwegen de laatste jaren belangrijke investeringen heeft gedaan, vooral wat opslag in geologische lagen onder de zee betreft. "Het is extreem positief dat de overheid de koolstoftaks wil verhogen en uitstootbudgetten wil invoeren", klinkt het verheugd bij de Noorse tak van Friends of the Earth. "Maar ze vermijdt de grote en moeilijke vragen omtrent de petroleumproductie, de bouw van autowegen, de vergroting van de luchthavens en de energie-efficiëntie", klinkt het. Dankzij elektriciteit die bijna volledig opgewekt wordt door waterkrachtcentrales, is Noorwegen een pionier en wereldleider in het "zero emission"-transport. Elektrische auto's waren er vorig jaar goed voor meer dan de helft (54,3%) van het totale aantal nieuwe inschrijvingen. Toch wordt de leiders er ook hypocrisie verweten omdat ze vergunningen voor de exploratie naar aardolie blijven verlenen, vooral in de kwetsbare Arctische wateren van de Barentszzee. In december verwierp het hoogste gerechtshof er nog een vraag van Greenpeace en een andere ngo die opkomt voor het milieu, om de vergunningen voor olieboringen in het Arctische gebied te weigeren. De klagers beweerden dat dat ongrondwettelijk was en haaks stond op de engagementen die werden aangegaan in het kader van het klimaatakkoord van Parijs. (Belga)

Als grootste producent van petroleum in West-Europa heeft Noorwegen de ambitie om zijn uitstoot van broeikasgassen met 50% tot 55% te verminderen tegen 2030. Tegen 2050 moet dat cijfer oplopen tot 90% à 95%. "De klimaatveranderingen ten gevolge van het menselijke handelen hebben verstrekkende gevolgen voor mensen, dieren en de natuur wereldwijd", verklaarde de Noorse premier Erna Solberg. "Noorwegen wil zijn deel doen om de klimaatverandering te beteugelen." Daarvoor stelt de overheid onder meer voor om vanaf 2022 enkel nog wagens en vrachtwagens met een nuluitstoot aan te kopen voor de overheidsdiensten. Hetzelfde geldt voor de aanbesteding voor veerbootverbindingen vanaf 2023 en stadsbussen vanaf 2025. Daarnaast wil Oslo ook de biobrandstoffen promoten en de koolstoftaks meer dan verdrievoudigen van 590 Noorse kronen (57 euro) per ton vandaag naar 2.000 kronen (194 euro) per ton in 2030. Een dergelijke stijging moet bijdragen tot het stimuleren van de CO2-afvang en -opslag (CCS), waarin Noorwegen de laatste jaren belangrijke investeringen heeft gedaan, vooral wat opslag in geologische lagen onder de zee betreft. "Het is extreem positief dat de overheid de koolstoftaks wil verhogen en uitstootbudgetten wil invoeren", klinkt het verheugd bij de Noorse tak van Friends of the Earth. "Maar ze vermijdt de grote en moeilijke vragen omtrent de petroleumproductie, de bouw van autowegen, de vergroting van de luchthavens en de energie-efficiëntie", klinkt het. Dankzij elektriciteit die bijna volledig opgewekt wordt door waterkrachtcentrales, is Noorwegen een pionier en wereldleider in het "zero emission"-transport. Elektrische auto's waren er vorig jaar goed voor meer dan de helft (54,3%) van het totale aantal nieuwe inschrijvingen. Toch wordt de leiders er ook hypocrisie verweten omdat ze vergunningen voor de exploratie naar aardolie blijven verlenen, vooral in de kwetsbare Arctische wateren van de Barentszzee. In december verwierp het hoogste gerechtshof er nog een vraag van Greenpeace en een andere ngo die opkomt voor het milieu, om de vergunningen voor olieboringen in het Arctische gebied te weigeren. De klagers beweerden dat dat ongrondwettelijk was en haaks stond op de engagementen die werden aangegaan in het kader van het klimaatakkoord van Parijs. (Belga)