Volgens de Noorse regering is er wereldwijd een groeiende en dringende nood aan klimaatinvesteringen, vooral in ontwikkelingslanden waar de impact van de klimaatverandering erg voelbaar is. Het fonds zal daarom aangewend worden om te investeren in hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden, met name in Azië, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Projecten rond zonne- en windenergie moeten het gebruik van steenkool als energiebron tegengaan. Ulstein heeft het over "een echte doorbraak in klimaatfinanciering". "Wij geloven dat we, door meer risicokapitaal te verstrekken aan energie-investeringen in deze landen, ertoe kunnen bijdragen om het mogelijk en rationaal te maken om voor hernieuwbare energie te kiezen." Het kapitaal van het fonds zal in de loop van de komende vijf jaar beschikbaar worden gesteld. (Belga)

Volgens de Noorse regering is er wereldwijd een groeiende en dringende nood aan klimaatinvesteringen, vooral in ontwikkelingslanden waar de impact van de klimaatverandering erg voelbaar is. Het fonds zal daarom aangewend worden om te investeren in hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden, met name in Azië, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Projecten rond zonne- en windenergie moeten het gebruik van steenkool als energiebron tegengaan. Ulstein heeft het over "een echte doorbraak in klimaatfinanciering". "Wij geloven dat we, door meer risicokapitaal te verstrekken aan energie-investeringen in deze landen, ertoe kunnen bijdragen om het mogelijk en rationaal te maken om voor hernieuwbare energie te kiezen." Het kapitaal van het fonds zal in de loop van de komende vijf jaar beschikbaar worden gesteld. (Belga)