2012 was volgens Kallas "een mijlpaal" voor de Europese verkeersveiligheid. "Nooit vielen er minder verkeersdoden te betreuren. Tegenover 2011 daalde het aantal dodelijke slachtoffers met 9 procent, wat betekent dat 3.000 mensenlevens gespaard bleven. Kallas waarschuwt echter dat het werk nog niet voorbij is. Elke dag laten nog steeds 75 mensen het leven op Europese wegen. "Het is onze ambitie om het aantal verkeersdoden in de Europese Unie te halveren tegen 2020. Om dit doel te verwezenlijken moet de daling zich tegen hetzelfde tempo doorzetten". De eurocommissaris vraagt ook aandacht voor zwaargewonden. Voor elke verkeersdode vallen er immers tien zwaargewonden. "We moeten dan ook een strategie ontwikkelen om het aantal zwaargewonden in het verkeer in de hele EU te doen dalen." In België daalde het aantal verkeersdoden vorig jaar met 12 procent. Zo daalde het aantal dodelijke slachtoffers in België sterker dan gemiddeld in Europa, maar ons land blijft met 73 verkeersdoden per miljoen inwoners ver boven het Europese gemiddelde van 55 doden per miljoen inwoners uitsteken. Enkel in Litouwen, Letland, Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Polen vallen er per miljoen inwoners meer doden te betreuren. (JDH)

2012 was volgens Kallas "een mijlpaal" voor de Europese verkeersveiligheid. "Nooit vielen er minder verkeersdoden te betreuren. Tegenover 2011 daalde het aantal dodelijke slachtoffers met 9 procent, wat betekent dat 3.000 mensenlevens gespaard bleven. Kallas waarschuwt echter dat het werk nog niet voorbij is. Elke dag laten nog steeds 75 mensen het leven op Europese wegen. "Het is onze ambitie om het aantal verkeersdoden in de Europese Unie te halveren tegen 2020. Om dit doel te verwezenlijken moet de daling zich tegen hetzelfde tempo doorzetten". De eurocommissaris vraagt ook aandacht voor zwaargewonden. Voor elke verkeersdode vallen er immers tien zwaargewonden. "We moeten dan ook een strategie ontwikkelen om het aantal zwaargewonden in het verkeer in de hele EU te doen dalen." In België daalde het aantal verkeersdoden vorig jaar met 12 procent. Zo daalde het aantal dodelijke slachtoffers in België sterker dan gemiddeld in Europa, maar ons land blijft met 73 verkeersdoden per miljoen inwoners ver boven het Europese gemiddelde van 55 doden per miljoen inwoners uitsteken. Enkel in Litouwen, Letland, Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Polen vallen er per miljoen inwoners meer doden te betreuren. (JDH)