Overal in het Demerbekken staan de waterpeilen hoog tot zeer hoog. Op verschillende plaatsen treden nog steeds kritieke overstromingen op, onder meer langs de Grote Gete, de Kleine Gete, de Demer, de Herk en de Velpe. In Halen worden op verschillende plaatsen langs de Gete en Velpe lokaal maatregelen getroffen om bijkomende buffercapaciteit aan te spreken. Op de Herk is het waterpeil in Alken aan het dalen doordat stroomopwaartse wachtbekkens maximaal worden ingeschakeld. In Vlaams-Brabant zijn langs de Grote en Kleine Gete en Melsterbeek de waterpeilen aan het zakken ter hoogte van Geetbets. De waterpeilen van de Winge en de Grote Losting in Rotselaar zijn langzaam aan het dalen. De Dijle in Sint-Joris-Weert het alarmpeil overschreden. Daar treden kritieke overstromingen op langs de Neerijsebaan. Het peil is er intussen wel aan het dalen. Langs de Zenne zijn de peilen inmiddels gedaald. Daar is het gevaar geweken. (Belga)

Overal in het Demerbekken staan de waterpeilen hoog tot zeer hoog. Op verschillende plaatsen treden nog steeds kritieke overstromingen op, onder meer langs de Grote Gete, de Kleine Gete, de Demer, de Herk en de Velpe. In Halen worden op verschillende plaatsen langs de Gete en Velpe lokaal maatregelen getroffen om bijkomende buffercapaciteit aan te spreken. Op de Herk is het waterpeil in Alken aan het dalen doordat stroomopwaartse wachtbekkens maximaal worden ingeschakeld. In Vlaams-Brabant zijn langs de Grote en Kleine Gete en Melsterbeek de waterpeilen aan het zakken ter hoogte van Geetbets. De waterpeilen van de Winge en de Grote Losting in Rotselaar zijn langzaam aan het dalen. De Dijle in Sint-Joris-Weert het alarmpeil overschreden. Daar treden kritieke overstromingen op langs de Neerijsebaan. Het peil is er intussen wel aan het dalen. Langs de Zenne zijn de peilen inmiddels gedaald. Daar is het gevaar geweken. (Belga)