De Vlaamse regering is een procedure gestart om het noodweer te erkennen als ramp. Slachtoffers kregen tot 14 september de tijd om melding te doen van de geleden schade. Het bedrag aan ingediende schademeldingen door overstroming bedraagt 12,76 miljoen euro, door overvloedige regenval 18,99 miljoen euro. De slachtoffers zijn afkomstig uit 162 verschillende steden en gemeenten. "In functie van de noodzakelijke snelheid van behandeling is het alvast bijzonder positief dat er een protocol is tussen de Vlaamse regering en sectorvereniging Assuralia. Hierdoor zal de verzekering niet alleen instaan voor het verplichte gedeelte via de brandverzekering maar ook voor het niet-verzekerde deel via het Vlaams rampenfonds", zegt Van Rompuy. "Door deze prefinanciering kunnen de slachtoffers in één keer vergoed worden." Hij wijst er ook op dat de verzekerde slachtoffers bij een erkenning zeker zullen zijn van de terugbetaling van 100 procent van de geleden schade. In het protocol is namelijk vastgelegd dat het rampenfonds voor een deel van de verzekerde schade zal instaan. De verzekeringsector is verantwoordelijk voor dat luik, maar bij rampen is er een wettelijke beperking. Afgelopen week maakte Assuralia bekend dat er in Vlaanderen voor 74,6 miljoen euro aan verzekerde schade werd ingediend, waarvan Vlaanderen 28 miljoen euro voor zijn rekening neemt. (Belga)

De Vlaamse regering is een procedure gestart om het noodweer te erkennen als ramp. Slachtoffers kregen tot 14 september de tijd om melding te doen van de geleden schade. Het bedrag aan ingediende schademeldingen door overstroming bedraagt 12,76 miljoen euro, door overvloedige regenval 18,99 miljoen euro. De slachtoffers zijn afkomstig uit 162 verschillende steden en gemeenten. "In functie van de noodzakelijke snelheid van behandeling is het alvast bijzonder positief dat er een protocol is tussen de Vlaamse regering en sectorvereniging Assuralia. Hierdoor zal de verzekering niet alleen instaan voor het verplichte gedeelte via de brandverzekering maar ook voor het niet-verzekerde deel via het Vlaams rampenfonds", zegt Van Rompuy. "Door deze prefinanciering kunnen de slachtoffers in één keer vergoed worden." Hij wijst er ook op dat de verzekerde slachtoffers bij een erkenning zeker zullen zijn van de terugbetaling van 100 procent van de geleden schade. In het protocol is namelijk vastgelegd dat het rampenfonds voor een deel van de verzekerde schade zal instaan. De verzekeringsector is verantwoordelijk voor dat luik, maar bij rampen is er een wettelijke beperking. Afgelopen week maakte Assuralia bekend dat er in Vlaanderen voor 74,6 miljoen euro aan verzekerde schade werd ingediend, waarvan Vlaanderen 28 miljoen euro voor zijn rekening neemt. (Belga)