Vooral het oostelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant en enkele punten ten noorden van Brussel werden donderdag zwaar getroffen door de hevige regen en wateroverlast. Glabbeek heeft de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd en gouverneur Jan Spooren coördineert de hulpverlening vanuit het provinciaal crisiscentrum. In de loop van de dag hebben verschillende overlegmomenten plaatsgevonden, het laatste donderdagavond. "De verschillende diensten hebben een stand van zaken gegeven en die is niet zo fel gewijzigd tegenover enkele uren voordien", zegt Ine Tombeur. "De waterstanden van de Kleine en Grote Gete, de Begijnenbeek, de Winge, de Velpe en de Vunt zijn allemaal zorgwekkend en de wachtbekkens zijn verzadigd. De situatie wordt nauwlettend uur per uur gemonitord. Vooral Diest, Tienen, Rotselaar en Hoegaarden worden van nabij in het oog gehouden. Vrijdagochtend om 08.00 uur is er opnieuw overleg binnen de crisiscel." Binnen Vlaams-Brabant heeft de gouverneur een oproep gedaan aan niet-getroffen gemeenten om zandzakjes ter beschikking te stellen. De provincie Oost-Vlaanderen bekijkt of ze zandzakjes ter beschikking kan stellen, en vanaf morgen waterpompen en manschappen. Morgen zou gouverneur Spooren ook de verschillende getroffen gemeentes in de provincie bezoeken. "Ik wil alvast alle hulpdiensten, lokale besturen en burgers bedanken voor het geleverde werk en hen nog veel moed wensen de komende uren", zegt de gouverneur. "Deze zullen heel cruciaal zijn." (Belga)

Vooral het oostelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant en enkele punten ten noorden van Brussel werden donderdag zwaar getroffen door de hevige regen en wateroverlast. Glabbeek heeft de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd en gouverneur Jan Spooren coördineert de hulpverlening vanuit het provinciaal crisiscentrum. In de loop van de dag hebben verschillende overlegmomenten plaatsgevonden, het laatste donderdagavond. "De verschillende diensten hebben een stand van zaken gegeven en die is niet zo fel gewijzigd tegenover enkele uren voordien", zegt Ine Tombeur. "De waterstanden van de Kleine en Grote Gete, de Begijnenbeek, de Winge, de Velpe en de Vunt zijn allemaal zorgwekkend en de wachtbekkens zijn verzadigd. De situatie wordt nauwlettend uur per uur gemonitord. Vooral Diest, Tienen, Rotselaar en Hoegaarden worden van nabij in het oog gehouden. Vrijdagochtend om 08.00 uur is er opnieuw overleg binnen de crisiscel." Binnen Vlaams-Brabant heeft de gouverneur een oproep gedaan aan niet-getroffen gemeenten om zandzakjes ter beschikking te stellen. De provincie Oost-Vlaanderen bekijkt of ze zandzakjes ter beschikking kan stellen, en vanaf morgen waterpompen en manschappen. Morgen zou gouverneur Spooren ook de verschillende getroffen gemeentes in de provincie bezoeken. "Ik wil alvast alle hulpdiensten, lokale besturen en burgers bedanken voor het geleverde werk en hen nog veel moed wensen de komende uren", zegt de gouverneur. "Deze zullen heel cruciaal zijn." (Belga)