Op vraag van verscheidene burgemeesters in de provincie vaardigde gouverneur Denis Mathen een politiebesluit over de kampen van de jeugdbewegingen uit. Dat blijft van kracht tot 31 juli. In overleg met de vertegenwoordigers van de provinciale hulp- en reddingsdiensten is zondag beslist dat alle tentenkampen of kampen met gelijkaardige infrastructuur onverwijld geëvacueerd moeten worden. De beslissing is imperatief voor alle kampen op plaatsen die overstroomd zijn of die geëvacueerd werden in de loop van de voorbije nacht. De andere kampen zouden eventueel toegelaten kunnen worden, maar dan enkel nadat de burgemeester op basis van een positief advies van de brandweer toestemming heeft verleend. Het is ook verboden om nieuwe kampen op te zetten op de weiden en percelen die overstroomd of geëvacueerd werden. Ook voor het opzetten van nieuwe kampen is een positief advies van de brandweer en het akkoord van de burgemeester nodig. "Deze maatregelen zijn genomen vanuit het oogpunt van preventie, maar ook om de capaciteit van de reddings- en interventiediensten, die aan het werk zijn op vele plaatsen in de provincie, niet te hypothekeren", zo concludeerde arrondissementscommissaris Marie Muselle. (Belga)

Op vraag van verscheidene burgemeesters in de provincie vaardigde gouverneur Denis Mathen een politiebesluit over de kampen van de jeugdbewegingen uit. Dat blijft van kracht tot 31 juli. In overleg met de vertegenwoordigers van de provinciale hulp- en reddingsdiensten is zondag beslist dat alle tentenkampen of kampen met gelijkaardige infrastructuur onverwijld geëvacueerd moeten worden. De beslissing is imperatief voor alle kampen op plaatsen die overstroomd zijn of die geëvacueerd werden in de loop van de voorbije nacht. De andere kampen zouden eventueel toegelaten kunnen worden, maar dan enkel nadat de burgemeester op basis van een positief advies van de brandweer toestemming heeft verleend. Het is ook verboden om nieuwe kampen op te zetten op de weiden en percelen die overstroomd of geëvacueerd werden. Ook voor het opzetten van nieuwe kampen is een positief advies van de brandweer en het akkoord van de burgemeester nodig. "Deze maatregelen zijn genomen vanuit het oogpunt van preventie, maar ook om de capaciteit van de reddings- en interventiediensten, die aan het werk zijn op vele plaatsen in de provincie, niet te hypothekeren", zo concludeerde arrondissementscommissaris Marie Muselle. (Belga)