Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staan de debieten op de Maas en bijgevolg op het Albertkanaal historisch hoog. De voorspellingen wijzen uit dat de situatie enkel zal verergeren, waardoor in eerste instantie een terugstuwing van het kanaal in de riolering wordt verwacht. Als het niveau in het kanaal verder blijft stijgen, zal dat een overstroming tot gevolg hebben in de lager gelegen straten. "We adviseren de inwoners van Kanne om per direct een aantal maatregelen te nemen naar aanleiding van het stijgende water van het Albertkanaal en zich voor te bereiden op een eventuele evacuatie", zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). "Indien evacuatie nodig zal zijn, raden we aan om naar familie of vrienden te evacueren. Voor degenen die deze mogelijkheid niet hebben, voorziet de gemeente in een pendeldienst naar de sporthal van Riemst." De inwoners worden via BE-Alert verwittigd indien er effectief geëvacueerd moet worden. Voor alle praktische info over evacuatie kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente Riemst. De politie voorziet in extra toezicht in Kanne, staat in voor de veiligheid en monitort de situatie met de gemeentelijke crisiscel, die op zijn beurt overleg pleegt met de provinciale crisiscel. (Belga)

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staan de debieten op de Maas en bijgevolg op het Albertkanaal historisch hoog. De voorspellingen wijzen uit dat de situatie enkel zal verergeren, waardoor in eerste instantie een terugstuwing van het kanaal in de riolering wordt verwacht. Als het niveau in het kanaal verder blijft stijgen, zal dat een overstroming tot gevolg hebben in de lager gelegen straten. "We adviseren de inwoners van Kanne om per direct een aantal maatregelen te nemen naar aanleiding van het stijgende water van het Albertkanaal en zich voor te bereiden op een eventuele evacuatie", zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). "Indien evacuatie nodig zal zijn, raden we aan om naar familie of vrienden te evacueren. Voor degenen die deze mogelijkheid niet hebben, voorziet de gemeente in een pendeldienst naar de sporthal van Riemst." De inwoners worden via BE-Alert verwittigd indien er effectief geëvacueerd moet worden. Voor alle praktische info over evacuatie kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente Riemst. De politie voorziet in extra toezicht in Kanne, staat in voor de veiligheid en monitort de situatie met de gemeentelijke crisiscel, die op zijn beurt overleg pleegt met de provinciale crisiscel. (Belga)