Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken werkt een systeem uit, Be-Alert gedoopt, dat burgers een gesproken boodschap op de vaste telefoon of een sms op de mobiele telefoon kan toezenden.

Het project loopt op proef in 33 gemeenten. "Ten vroegste in 2015 zou het over heel het land uitgerold kunnen worden", zegt Peter Mertens, woordvoerder van het Crisiscentrum.

In eerste instantie worden mensen verwittigd die zich ingeschreven hebben op een lijst. In een latere fase kunnen meer mensen bereikt worden. Zo kunnen alle gsm-bezitters in de buurt van een bepaalde zendmast geïdentificeerd worden en een sms toegestuurd krijgen. (Belga/TV)

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken werkt een systeem uit, Be-Alert gedoopt, dat burgers een gesproken boodschap op de vaste telefoon of een sms op de mobiele telefoon kan toezenden.Het project loopt op proef in 33 gemeenten. "Ten vroegste in 2015 zou het over heel het land uitgerold kunnen worden", zegt Peter Mertens, woordvoerder van het Crisiscentrum.In eerste instantie worden mensen verwittigd die zich ingeschreven hebben op een lijst. In een latere fase kunnen meer mensen bereikt worden. Zo kunnen alle gsm-bezitters in de buurt van een bepaalde zendmast geïdentificeerd worden en een sms toegestuurd krijgen. (Belga/TV)