De Molenbeek in Geraardsbergen bereikte maandagavond het alarmniveau en de waterpeil blijft voorlopig stijgen. Op zeven andere plaatsen in het Denderbekken is de waakdrempel overschreden. Voor Oost-Vlaanderen gaat het om de Molenbeek in Ophasselt (Geraardsbergen), de Dender in Pollare (Ninove) en Idegem (Geraardsbergen), en de Mark in Viane (Geraardsbergen). In Vlaams-Brabant gaat het om de Mark in Galmaarden, de Bellebeek in Essene (Affligem) en de Hunselbeek in Sint-Katarina-Lombeek (Ternat). Op vier andere locaties in het Denderbekken worden prewaakdrempels gehaald. Door de grote hoeveelheden neerslag zijn de waterpeilen in het Denderbekken, en het Dijle- en Demerbekken, gestegen en zijn rivieren lokaal buiten hun oevers getreden. "Op de locaties waar het waakpeil overschreden is treden niet-kritieke overstromingen van akkers en weilanden op. Langs enkele waterlopen worden de wachtbekkens gevuld om kritieke overstromingen te vermijden", meldt de Vlaamse Milieumaatschappij over de onbevaarbare waterlopen. De komende 24 uur wordt er vooral in Wallonië veel neerslag voorspeld, maar ook in het oosten van Vlaanderen. "De onbevaarbare waterlopen die vanuit Wallonië Vlaanderen binnenkomen kunnen hogere debieten te verwerken krijgen", stelt de Vlaamse Milieumaatschappij. "Op basis van de waterloopmodellering worden voorlopig echter geen kritieke overstromingen van gebouwen verwacht vanuit de onbevaarbare waterlopen al is lokale wateroverlast vanuit riolering of door afstroming van de velden niet uit te sluiten. Bijkomende vulling van wachtbekkens is wel mogelijk, maar de capaciteit zou (op basis van de huidige neerslagvoorspellingen) moeten volstaan." (Belga)

De Molenbeek in Geraardsbergen bereikte maandagavond het alarmniveau en de waterpeil blijft voorlopig stijgen. Op zeven andere plaatsen in het Denderbekken is de waakdrempel overschreden. Voor Oost-Vlaanderen gaat het om de Molenbeek in Ophasselt (Geraardsbergen), de Dender in Pollare (Ninove) en Idegem (Geraardsbergen), en de Mark in Viane (Geraardsbergen). In Vlaams-Brabant gaat het om de Mark in Galmaarden, de Bellebeek in Essene (Affligem) en de Hunselbeek in Sint-Katarina-Lombeek (Ternat). Op vier andere locaties in het Denderbekken worden prewaakdrempels gehaald. Door de grote hoeveelheden neerslag zijn de waterpeilen in het Denderbekken, en het Dijle- en Demerbekken, gestegen en zijn rivieren lokaal buiten hun oevers getreden. "Op de locaties waar het waakpeil overschreden is treden niet-kritieke overstromingen van akkers en weilanden op. Langs enkele waterlopen worden de wachtbekkens gevuld om kritieke overstromingen te vermijden", meldt de Vlaamse Milieumaatschappij over de onbevaarbare waterlopen. De komende 24 uur wordt er vooral in Wallonië veel neerslag voorspeld, maar ook in het oosten van Vlaanderen. "De onbevaarbare waterlopen die vanuit Wallonië Vlaanderen binnenkomen kunnen hogere debieten te verwerken krijgen", stelt de Vlaamse Milieumaatschappij. "Op basis van de waterloopmodellering worden voorlopig echter geen kritieke overstromingen van gebouwen verwacht vanuit de onbevaarbare waterlopen al is lokale wateroverlast vanuit riolering of door afstroming van de velden niet uit te sluiten. Bijkomende vulling van wachtbekkens is wel mogelijk, maar de capaciteit zou (op basis van de huidige neerslagvoorspellingen) moeten volstaan." (Belga)