"Door onder meer een bres in de dijk van de Gete te slaan en door andere maatregelen is dat cijfer lager dan verwacht, want we vreesden dat een driehonderdtal woningen zou getroffen zijn. De dijken van de Gete zijn ook verhoogd en verstevigd, maar het is afwachten of die het gaan houden, want de waterstand blijft hoog", aldus Van Roelen, die dus voorzichtig blijft. De civiele bescherming, brandweerlieden van de hulpverleningszones Oost- en Zuid-West Limburg, defensie en de mensen van de technische dienst van Halen en vrijwilligers zijn zondag druk in de weer geweest om de problemen aan te pakken en pompwerkzaamheden uit te voeren. "We proberen het water uit de straten te krijgen en daarom pompen we de rioleringen leeg", aldus Van Roelen. Omdat zondag door de dalende waterpeilen het grootste gevaar geweken was, werd beslist om de geslagen bres in de Getedijk stilaan terug te dichten. Maandag vanaf 9 uur gaat provinciegouverneur Jos Lantmeeters in overleg om de nazorg en de opruim- en opkuisactie na de watersnood te coördineren. Er zal onder meer worden nagegaan in welke mate de openbare infrastructuur, zoals bruggen, geleden heeft onder de immense watermassa van de voorbije dagen. (Belga)

"Door onder meer een bres in de dijk van de Gete te slaan en door andere maatregelen is dat cijfer lager dan verwacht, want we vreesden dat een driehonderdtal woningen zou getroffen zijn. De dijken van de Gete zijn ook verhoogd en verstevigd, maar het is afwachten of die het gaan houden, want de waterstand blijft hoog", aldus Van Roelen, die dus voorzichtig blijft. De civiele bescherming, brandweerlieden van de hulpverleningszones Oost- en Zuid-West Limburg, defensie en de mensen van de technische dienst van Halen en vrijwilligers zijn zondag druk in de weer geweest om de problemen aan te pakken en pompwerkzaamheden uit te voeren. "We proberen het water uit de straten te krijgen en daarom pompen we de rioleringen leeg", aldus Van Roelen. Omdat zondag door de dalende waterpeilen het grootste gevaar geweken was, werd beslist om de geslagen bres in de Getedijk stilaan terug te dichten. Maandag vanaf 9 uur gaat provinciegouverneur Jos Lantmeeters in overleg om de nazorg en de opruim- en opkuisactie na de watersnood te coördineren. Er zal onder meer worden nagegaan in welke mate de openbare infrastructuur, zoals bruggen, geleden heeft onder de immense watermassa van de voorbije dagen. (Belga)